Samen waardevoller ondernemen!

Meer info

Passie omzetten in gezonde zorg!

Meer info

VANDAAG uw business partner van morgen?

Business partner

Besparen op uw financiële administratie?

Bereken uw maandkosten

Zorg

Bent u als ondernemer of bestuurder actief binnen de zorg? Dan kunnen wij u het leven een stuk gemakkelijker maken! VANDAAG is de integrale business partner van de Nederlandse zorg!

Meer over zorg

MKB

Bent u ondernemer? Wilt u uw ambities nu eindelijk eens echt omzetten in klinkende resultaten? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. VANDAAG is de business partner van ondernemers die waardevoller willen ondernemen!

Meer over MKB
“VANDAAG is de business partner die altijd naast me staat en ondersteunt bij het succesvol laten groeien van onze organisatie.” – Ellen Loohuis (Boerderijcampus)

Onze missie

‘Passie omzetten in waardevol ondernemen’, Dat is waarvoor we staan!

Het overgrote deel van de ondernemers in Nederland is gestart vanuit een inhoudelijke passie voor het vakgebied waarbinnen ze ondernemen. Deze passie omzetten in een waardevolle en succesvolle onderneming is hun voornaamste doel.

We geloven dat goed ondernemerschap essentieel is voor onze welvaart en ons welzijn. Ondernemers nemen verantwoordelijkheid en lopen (persoonlijk) risico bij het creëren van toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde voor klanten, medewerkers, de maatschappij en zichzelf. De verschillende belangen tussen deze betrokken partijen kan tot dilemma’s leiden. VANDAAG helpt organisaties bij het vinden van de juiste balans.

OVER ONS

VANDAAG is een jonge snelgroeiende organisatie. We hebben een vernieuwende blik op hoe zakelijke dienstverlening vormgegeven moet worden. We zijn dé business partner waarmee u uw ambities realiseert!

Onze werkwijze

Ons team

Onze organisatie bestaat uit gedreven mensen met ambitie. Stuk voor stuk hebben zij specialistische kennis binnen hun eigen expertisegebied. Hun kennis en kunde zijn het hart van onze organisatie. We investeren in elkaar om continu naar en hoger niveau te komen.

Een van onze kernwaarden is meesterschap. Iedereen binnen onze organisatie streeft naar meesterschap op zijn/haar eigen domein. Meesterschap gaat verder dan vakmanschap. Naast het volledig beheersen van jouw specialisme dien je ook in staat te zijn om dit over te dragen aan anderen.

Lees meer

Integraal dienstverleningsmodel

Ondernemer-schap

Strategisch advies

Business development

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Personeels-administratie

Proces-optimalisatie

Personeels-advies

Kwaliteits-advies

Strategisch advies

We leven in turbulente tijden. In de omgeving van uw organisatie doen zich constant ontwikkelingen voor die van invloed (kunnen) zijn op uw business. U dient op een dynamische wijze bezig te zijn met de strategie van uw bedrijf.

VANDAAG beschikt over ervaren strategisch adviseurs die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch beleid en nodige organisatieveranderingen.
Lees meer

Business development

Als ondernemer heeft u met regelmaat nieuwe ideeën om uw huidige business uit te breiden of nieuwe markten te betreden. Het goed uitwerken van deze ideeën tot concrete business cases is essentieel om de succeskans te vergroten.

De business developers van VANDAAG hebben ruime ervaring met het ontwikkelen en onderbouwen van innovatieve ideeën naar concrete business.
Business development

Financieel advies

Als ondernemer moet u vaak beslissingen nemen over de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, het aannemen van extra medewerkers et cetera. Daarnaast zijn er regelmatig fiscale vraagstukken die uw aandacht behoeven.

De financieel en fiscaal adviseurs van VANDAAG helpen u bij het maken van beslissingen. Zij voorzien u verder proactief van advies waarmee u onderbouwd beslissingen kunt nemen.
Lees meer

Business control

Om uw ondernemende ambities te realiseren is het van groot belang om 'in control' over uw interne organisatie te zijn. U dient continu de kernprestatie indicatoren in beeld te hebben.

De business controllers van VANDAAG zorgen ervoor dat u altijd actuele stuurinformatie heeft. Zij bewaken de cruciale processen en voorzien u proactief van advies.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Daarnaast biedt een actuele administratie u continu inzicht in de (financiële) stand van zaken binnen uw organisatie.

VANDAAG neemt het overgrote gedeelte van uw financiële administratie uit handen. Onze specialisten zorgen ervoor dat deze altijd actueel en correct is.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie. Verder voorzien ze u gevraagd en ongevraagd van advies.
Lees meer

Proces-optimalisatie

Om goed te kunnen concurreren is het essentieel dat uw organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Hierbij speelt automatisering tegenwoordig een cruciale rol.

VANDAAG gelooft dat de nieuwe technologieën ervoor zorgen dat organisaties zo slank mogelijk ingericht kunnen worden. Onze specialisten analyseren uw huidige processen kritisch, signaleren de verbeterkansen en realiseren samen met u de procesverbeteringen.
Lees meer

Personeels-advies

De mensen in de organisatie zijn de belangrijkste factor voor succes. Goed personeelsmanagement zorgt ervoor dat de juiste nieuwe medewerkers worden aangetrokken, essentiële medewerkers worden behouden en een leer- en presteercultuur ontstaat.

VANDAAG ondersteunt u bij het optimaal inrichten van uw organisatie, waardoor uw medewerkers kunnen excelleren en u aantrekkelijk bent voor potentiële medewerkers.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Aan organisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteitsmanagement- en informatiebeveiligingssysteem binnen uw organisatie hebt.

VANDAAG ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een passend systeem bij uw organisatie. Hierbij ligt de focus op continue verbetering.
Lees meer

SECTOREN

Jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is er een dynamisch speelveld ontstaan. Veel bestaande en nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd door de verschillende gemeenten en hebben een flinke groei doorgemaakt. De instroom van nieuwe cliënten heeft ervoor gezorgd dat gemeentes grote problematieken zijn gaan ervaren met betrekking tot de beschikbare budgetten. Als reactie hierop zijn veel gemeenten de aanbestedingsprocedure gaan aanpassen of overwegen dit te gaan doen. De tekorten binnen de jeugdzorg zetten veel spanning op de relaties tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Lees meer

Zakelijke dienstverlening

Bij ondernemen in de zakelijke dienstverlening staan uw medewerkers centraal. Zij zijn het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. Het optimaal inrichten van uw organisatie is essentieel voor het realiseren van ambities.

Lees meer

Ouderen- en thuiszorg

Nederland vergrijst. We krijgen steeds meer ouderen (babyboomgeneratie) en deze ouderen worden ook steeds ouder. De vraag binnen de ouderen- en thuiszorg neemt hierdoor flink toe de komende jaren. Naast deze groei van de vraag veranderen de wensen van de nieuwe ouderen ook. Zij willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en als ze uiteindelijk 24-uurszorg nodig hebben willen ze dit niet in de traditionele zorginstellingen.

Lees meer

Retail

De retailsector ondergaat grote veranderingen. Winkelstraten lopen leeg en er wordt steeds meer online gekocht. Om te kunnen blijven concurreren is het essentieel de juiste mix tussen offline en online te vinden en processen optimaal te automatiseren.

Lees meer

Geestelijke gezondheidszorg

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer mensen gebruik (moeten) maken van de geestelijke gezondheidszorg. Ruim vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De groeiende vraag en de veranderingen in het financieringsstelsel (decentralisatie) hebben voor kansen en bedreigingen gezorgd binnen de sector. Veel GGZ-organisaties staan op dit moment (financieel) onder druk.

Lees meer

Onze opdrachtgevers

Bekijk meer klantcases: