Home / Zorg / Sectoren / ZBC’s

ZBC's

In de curatieve sector springen ZBCs veelal in het gat van de niet beschikbare ziekenhuiszorg. De zorgvraag voor ZBC's neemt toe en het aanbod wordt steeds groter. De groeiende vraagt zorgt ervoor dat steeds meer ondersteuning in het secundaire proces gewenst is zodat de passie voor het primaire proces niet in gevaar komt.

VANDAAG ondersteunt verschillende ZBC/s bij het optimaliseren van hun administratieve processen. Door onze kennis op het gebied van automatisering binnen zowel de zorg-, financiële als de personeelsadministratie realiseren we veel efficiëntievoordelen voor onze klanten. Daarnaast ondersteunen we ZBC’s bij het invullen van hun kwaliteitsmanagement (ISO 9001, HKZ en ZKN).