Home / Zorg / Sectoren / Ouderen- en thuiszorg

Ouderen- en thuiszorg

Nederland vergrijst. We krijgen steeds meer ouderen (babyboomgeneratie) en deze ouderen worden ook steeds ouder.

De vraag binnen de ouderen- en thuiszorg neemt hierdoor flink toe de komende jaren. Naast deze groei van de vraag veranderen de wensen van de nieuwe ouderen ook. Zij willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en als ze uiteindelijk 24-uurszorg nodig hebben willen ze dit niet in de traditionele zorginstellingen.

VANDAAG ondersteunt veel (nieuwe) initiatieven binnen de ouderen- en thuiszorg bij het realiseren van nieuwe zorgconcepten die inspelen op deze nieuwe vraag. We ontwikkelen businessplannen en realiseren financiering voor deze nieuwe kleinschalige wooninitiatieven. We ondersteunen zorgondernemers verder bij het realiseren van contracten met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Daarnaast geven we invulling aan het kwaliteitsmanagement (ISO 9001, Prezo Care, HKZ). Ook de administratieve processen regelen wij optimaal en voeren we uit. Hierdoor kunnen we optimaal invulling geven aan de externe verantwoordingsplicht (productieverantwoording, jaarrekening).