Home / Zorg / Sectoren / Jeugdzorg

Jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is er een dynamisch speelveld ontstaan. Veel bestaande en nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd door de verschillende gemeenten en hebben een flinke groei doorgemaakt.

De instroom van nieuwe cliënten heeft ervoor gezorgd dat gemeenten grote problematieken zijn gaan ervaren met betrekking tot de beschikbare budgetten. Als reactie hierop zijn veel gemeenten de aanbestedingsprocedure gaan aanpassen of overwegen dit te gaan doen. De tekorten binnen de jeugdzorg zetten veel spanning op de relaties tussen gemeenten en zorgaanbieders.

VANDAAG is vanaf haar oprichting gespecialiseerd in het ondersteunen van jeugdzorgorganisaties. In eerste aanleg hebben we veel aanbieders ondersteund bij het realiseren van hun contracten. Daarna hebben we voor deze organisaties het berichtenverkeer via Vecozo optimaal ingericht of uitgevoerd. Naast deze activiteiten ondersteunen we veel jeugdzorgorganisaties met het behalen en behouden van hun kwaliteitscertificering (ISO 9001, HKZ, PrezoCare), de uitvoering van hun financiële en personeelsadministratie en de externe verantwoording (productieverantwoording, jaarrekening).