Home / Zorg / Sectoren / Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg binnen Nederland is relatief stabiel qua aantallen cliënten. Binnen de doelgroep verandert de vraag echter de laatste jaren.

Er is steeds meer behoefte aan kleinschaligheid en meer persoonsgerichte zorg. Bestaande organisaties binnen de gehandicaptenzorg proberen hier op in te spelen door het ontwikkelen van nieuwe concepten. Daarnaast treden steeds meer nieuwe aanbieders toe tot de markt. Met name een aantal sterke franchiseformules groeien sterk door het realiseren van nieuwe kleinschalige initiatieven.

VANDAAG is betrokken bij de realisatie en ontwikkeling van nieuwe kleinschalige gehandicaptenzorg initiatieven. We ontwikkelen businessplannen en realiseren de financiering. We ondersteunen zorgondernemers verder bij het realiseren van contracten met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Daarnaast geven we invulling aan het kwaliteitsmanagement (ISO 9001, Prezo Care, HKZ). Ook de administratieve processen regelen wij optimaal en voeren we uit. Hierdoor kunnen we optimaal invulling geven aan de externe verantwoordingsplicht (productieverantwoording, jaarrekening).