Home / Zorg / Sectoren / Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer mensen gebruik (moeten) maken van de geestelijke gezondheidszorg. Ruim vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen.

De groeiende vraag en de veranderingen in het financieringsstelsel (decentralisatie) hebben voor kansen en bedreigingen gezorgd binnen de sector. Veel GGZ-organisaties staan op dit moment (financieel) onder druk.

VANDAAG ondersteunt verschillende GGZ-organisaties bij het optimaliseren van hun administratieve processen. Door onze kennis op het gebied van automatisering binnen zowel de zorg-, financiële als de personeelsadministratie realiseren we veel efficiëntievoordelen voor onze klanten. Daarnaast ondersteunen we GGZ-organisaties bij het realiseren en onderhouden van contracten met financiers (zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten) en het invullen van hun kwaliteitsmanagement (ISO 9001, HKZ, Prezo Care).