Home / Zorg / Sectoren

Sectoren

VANDAAG is vanaf haar oprichting gespecialiseerd in bedrijfsmatige ondersteuning aan organisaties binnen de Nederlandse zorg.

De Nederlandse gezondheidszorg is heel breed. Onze VANDAAG adviseurs zijn zowel in de care sector als in de cure sector gespecialiseerd. Het grootste gedeelte van onze klanten worden gefinancierd vanuit de volgende wetten:

Onze sectoren

Jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is er een dynamisch speelveld ontstaan. Veel bestaande en nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd door de verschillende gemeenten en hebben een flinke groei doorgemaakt. De instroom van nieuwe cliënten heeft ervoor gezorgd dat gemeentes grote problematieken zijn gaan ervaren met betrekking tot de beschikbare budgetten. Als reactie hierop zijn veel gemeenten de aanbestedingsprocedure gaan aanpassen of overwegen dit te gaan doen. De tekorten binnen de jeugdzorg zetten veel spanning op de relaties tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Lees meer

Ouderen- en thuiszorg

Nederland vergrijst. We krijgen steeds meer ouderen (babyboomgeneratie) en deze ouderen worden ook steeds ouder. De vraag binnen de ouderen- en thuiszorg neemt hierdoor flink toe de komende jaren. Naast deze groei van de vraag veranderen de wensen van de nieuwe ouderen ook. Zij willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en als ze uiteindelijk 24-uurszorg nodig hebben willen ze dit niet in de traditionele zorginstellingen.

Lees meer

Geestelijke Gezondheidszorg

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer mensen gebruik (moeten) maken van de geestelijke gezondheidszorg. Ruim vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De groeiende vraag en de veranderingen in het financieringsstelsel (decentralisatie) hebben voor kansen en bedreigingen gezorgd binnen de sector. Veel GGZ-organisaties staan op dit (financieel) onder druk.

Lees meer

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg binnen Nederland is relatief stabiel qua aantallen cliënten. Binnen de doelgroep verandert de vraag echter de laatste jaren. Er is steeds meer behoefte aan kleinschaligheid en meer persoonsgerichte zorg. Bestaande organisaties binnen de gehandicaptenzorg proberen hier op in te spelen door het ontwikkelen van nieuwe concepten. Daarnaast treden er steeds meer nieuwe aanbieders toe tot de markt. Met name een aantal sterke franchiseformules groeien sterk door het realiseren van nieuwe kleinschalige initiatieven.

Lees meer

ZBC's

In de curatieve sector springen ZBCs veelal in het gat van de niet beschikbare ziekenhuiszorg. De zorgvraag voor ZBC's neemt toe en het aanbod wordt steeds groter. De groeiende vraagt zorgt ervoor dat steeds meer ondersteuning in het secundaire proces gewenst is zodat de passie voor het primaire proces niet in gevaar komt.

Lees meer