Home / Regionaal Autisme Centrum

Regionaal Autisme Centrum

Het Regionaal Autisme Centrum biedt met zo’n 200 medewerkers diagnostiek, behandeling, gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding voor ongeveer 1500 mensen voor wie een autisme-gerelateerde aanpak nodig is.

VANDAAG ondersteunt Regionaal Autisme Centrum bij verschillende administratieve processen.

Optimale inrichting zorgadministratie

Regionaal Autisme Centrum maakt binnen haar zorgadministratie gebruik van de software van Qurentis. De specialisten van VANDAAG zijn betrokken geweest bij de implementatie van het ECD. De belangrijkste uitdagingen hierbij waren de verschillende financieringsvormen binnen de organisatie.

Interim ondersteuning zorgadministratie

De specialisten zorgadministratie worden met regelmaat ingezet binnen Regionaal Autisme Centrum. Dit kan zijn voor het tijdelijk invullen van capaciteitsvraagstukken, maar ook het doorvoeren van procesoptimalisaties, het inrichten van het nieuwe boekjaar of het opstellen van een productieverantwoording.

website Regionaal Autisme Centrum

Online cliëntportaal JOEP

Regionaal Autisme Centrum maakt gebruik van het online cliënt portaal JOEP. Dit portaal is ontwikkeld onder regie van VANDAAG en zorgt ervoor dat cliënten altijd inzicht hebben in hun eigen dossier.

Financiële administratie

De financiële administratie van Regionaal Autisme Centrum is uitbesteed aan VANDAAG. Door een optimale automatisering in ExactOnline gebeurt dit zo efficiënt mogelijk. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de organisatie altijd over actuele stuurinformatie beschikt.