Home / Mutsaersstichting

Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen, slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.

VANDAAG ondersteunt de Mutsaersstichting op diverse gebieden.

Business development

VANDAAG heeft de gehele business development van het vernieuwende jeugdzorginitiatief ‘Plinthos’ voor haar rekening genomen. Meer over dit initiatief is terug te vinden op www.plinthos.nl.

Ondersteuning zorgadministratie

Onze specialisten worden met regelmaat ingeschakeld om het team zorgadministratie van de Mutsaersstichting te ondersteunen. Wij functioneren hierbij als flexibele schil van de organisatie.

website Plinthos

Implementatie en functioneel beheer

De Mutsaersstichting gebruikt de software van Medicore voor hun inhoudelijke verslaglegging en de uitvoering van het digitale berichtenverkeer (Vecozo). Eén van onze specialisten is betrokken geweest bij de implementatie van deze software in de organisatie en vult nu de rol in van functioneel beheerder.

Kwaliteitsmanagement

Onze kwaliteitsadviseurs ondersteunen de Mutsaersstichting structureel bij het kwaliteitsmanagement. Ze zorgen samen met de interne medewerkers voor een goede invulling van alle kwaliteitseisen binnen het ISO 9001 kader.

website Mutsaersstichting