Home / Buro Maks

Buro Maks

Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan volwassen, kinderen en jeugdigen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek. De organisatie is in 2002 ontstaan en gestaag verder gegroeid vanuit haar waarde gedreven zorgverlening.

VANDAAG ondersteunt Buro Maks op diverse vlakken.

Optimalisatie zorgadministratie

Onze specialisten zorgadministratie zijn betrokken geweest bij de implementatie van de software van Qurentis binnen Buro Maks. Hierbij is vanaf het begin het primaire proces leidend geweest. Door de jaren heen is er ingezet op een verder optimalisatie. Hierbij wordt gestreefd naar maximale automatisering waardoor de administratieve tijd voor zorgprofessioanls geminimaliseerd kan worden.

Online cliëntportaal

Na de succescolle implementatie van Qurentis heeft Buro Maks ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het online cliëntportaal JOEP. Dit portaal sluit volledig aan op de software van Qurentis. Met deze stap hebben we ervoor gezorgd dat cliënten altijd inzicht hebben in hun eigen cliëntdossier.

website Buro maks

Optimalisatie financiële administratie

De financiële administratie van Buro Maks wordt intern uitgevoerd. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de software van ExactOnline. VANDAAG heeft Buro Maks ondersteund met het realiseren van de optimale inrichting van de software en de processen. Verder hebben we de belangrijkste (financiële) stuurvariabelen in beeld gebracht. Op basis van de huidige inrichting kan de organisatie deze nu continu monitoren.