Home / Zorg / Diensten / Strategisch advies

Strategisch advies

We leven in dynamische tijden. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zorgen ervoor dat u constant alert moet zijn op kansen en bedreigingen. Door onze specialisatie binnen de Nederlandse zorg zijn onze adviseurs continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze zijn uw kritisch klankbord bij de ontwikkeling van uw strategie.

Businessplannen voor nieuwe initiatieven

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van businessplannen inclusief financiële onderbouwing voor nieuwe, en uitbreidingen van bestaande, zorginitiatieven. Hierbij kennen we de essentiële kengetallen en weten de behoeften van financiers. We ondersteunen u succesvol van conceptueel idee tot en met de financiering.

Meerjarenbeleidsplannen voor bestaande organisaties

Het hebben van een lange termijnvisie is voor elke organisatie essentieel. Een goede uitwerking op papier laat echter nog wel eens te wensen over. Wij ondersteunen bij het opstellen van gedegen meerjarenbeleidsplannen die de juiste snaar raken bij de betrokken stakeholders.

Visiedocumenten

Heldere visiedocumenten zorgen voor intern en extern draagvlak van een organisatie. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van sterke visiedocumenten waarin de missie, visie, strategie en kernwaarden helder verwoord worden. Hierbij wordt ook altijd gezorgd voor een goede visuele vertaling van het document. Een beeld zegt immers meer dan 1000 woorden.

Strategische sessies

De juiste strategische koers uitstippelen is essentieel om de continuïteit en groei van de organisatie vorm te geven. Om tot de juiste beslissingen te komen is het essentieel om eerst te kunnen divergeren (buiten de bestaande kaders kijken) om daarna doelgericht te convergeren (concrete kansen uitwerken). Wij faciliteren deze sessies en dienen direct als onafhankelijk kritisch klankbord.

Herstructurering organisatiestructuur

De juiste (juridische) inrichting van een organisatie is essentieel om succesvol te zijn. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het (her)inrichten van juridische en interne structuren. Hierbij is ons streven om structuren zo simpel en zo plat mogelijk te houden.

Zorgverlening

Strategisch advies

Kwaliteits-advies

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Zorg-administratie

Personeels-administratie

Personeels-advies

Zorginkoop

Strategisch advies

We leven in dynamische tijden. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zorgen ervoor dat u constant alert moet zijn op kansen en bedreigingen.

Door onze specialisatie binnen de Nederlandse zorg zijn onze adviseurs continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze zijn uw kritisch klankbord bij de ontwikkeling van uw strategie.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Binnen de Nederlandse zorg is het belang van goed kwaliteitsmanagement steeds groter geworden. U dient al uw processen in grip te hebben om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

Onze kwaliteitsadviseurs ondersteunen u bij het realiseren van en behouden van de benodigde certificeringen (ISO 9001, Prezo, HKZ).
Lees meer

Financieel advies

Als ondernemer moet u met regelmaat financiële beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe medewerkers of het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast dient u ook de juiste fiscale keuzes te maken.

Binnen VANDAAG hebben wij verschillende financiële en fiscale adviseurs die u kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Vanuit hun eigen specialisme en inzicht in uw (financiële) cijfers brengen zij opties in kaart.
Lees meer

Business control

Als zorgorganisatie wordt u geconfronteerd met een hoge mate van externe controle. U dient zich te allen tijde te kunnen verantwoorden op welke wijze u de maatschappelijke middelen inzet.

Door onze specialisatie in de administratieve processen binnen de Nederlandse zorg zijn wij in staat om u volledig grip te geven op uw administratieve processen. Onze business controllers bieden u continu inzicht in de stand van zaken via verschillende dashboards.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Binnen de Nederlandse zorg is het belang echter nog groter. Omdat organisaties grotendeels gefinancierd worden vanuit maatschappelijke middelen.

VANDAAG gelooft in volledige automatisering van het financieel administratieve proces. Onze specialisten concentreren zich op een optimale inrichting en uitvoering van dit proces.
Lees meer

Zorg-administratie

Een correcte zorgadministratie is essentieel voor een goed lopend administratief proces. Een optimale inrichting van de zorgadministratie is essentieel voor correcte declaratie- en facturatieprocessen, het verstrekken van informatie aan cliënten, het bieden van transparantie aan toezichthoudende instanties en een soepele verloning van medewerkers.

VANDAAG beschikt over ervaren specialisten binnen de zorgadministratie. Zij zorgen voor een optimale inrichting en uitvoering van alle essentiële processen.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten personeelsadministratie van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie.
Lees meer

Personeels-advies

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is daarom belangrijk dat u uw medewerkers een zingevende werkcontext biedt gericht op een maximale kwaliteit van het werk.

VANDAAG beschikt over ervaren hands-on personeelsadviseurs. Zij ondersteunen u bij de optimale invulling van al uw personeelsprocessen.
Lees meer

Zorginkoop

Als zorgorganisatie zijn de contracten die u heeft met financiers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten essentieel voor uw financiële stromen. Zonder de juiste contracten is het lastig om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

VANDAAG beschikt over doelgerichte specialisten die u ondersteunen bij het realiseren en behouden van uw contracten bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.
Lees meer

Wilt u meer over ondersteuning op het gebied van strategie weten?

Neem dan contact op met Pedro Nijsen.