Home / Zorg / Diensten / Personeelsadministratie

Personeelsadministratie

Een correcte personeelsadministratie in de zorg is onmisbaar. Het belang van volledige en kloppende personeelsdossiers binnen de zorgsector is nog groter dan bij reguliere organisaties. Uw medewerkers gaan om met kwetsbare doelgroepen en daarom dient u vanuit uw kwaliteitsmanagement te voldoen aan een aantal aanvullende eisen. Met een degelijke administratie voor zorgpersoneel kunnen bedrijfsprocessen soepel verlopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

Specialist in personeelsadministratie in de zorg

VANDAAG is gespecialiseerd in personeels- en loonadministratie binnen de Nederlandse zorg. Onze professionals hebben actuele kennis en kunde van wetgeving en CAO’s binnen de zorg. Zij zorgen voor een correcte uitvoering van de personeelsadministratie.

Optimale inrichting van de administratie

Het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) is binnen zorgorganisaties meestal de belangrijkste bron voor de registratie van uren. Onze specialisten zorgadministratie richten uw ECD zo in dat hieruit automatisch de juiste gegevens voor de andere personeelsprocessen voortvloeien. Door het ECD te koppelen aan het loonadministratiepakket worden gegevens automatisch doorgezet. Hiermee besparen wij tijd en voorkomen we (menselijke) fouten.

Automatiseren van personeelsadministratie

Tot de personeelsadministratie in de zorg behoort het ‘draaien’ van de loonstroken. Dit is een maandelijks terugkerende activiteit. Het is van groot belang dat dit secuur gebeurt, zodat dit niet leidt tot ontevreden medewerkers. VANDAAG verkleint de kansen op fouten door de processen zo optimaal mogelijk te automatiseren. De specialisten van loonadministratie controleren de resultaten van dit proces en geven dan de loonstroken vrij. Betaling van de lonen en de loonbelasting kan heel eenvoudig via de betaalbestanden die wij voor u klaarzetten. Verder verwerken onze specialisten van de loonadministratie ook alle personeelsmutaties. Deze mutaties kunnen aangeleverd worden via het personeelsportaal dat wij gebruiken. Dit alles leidt tot een soepel lopend verloningsproces.

Contact met pensioenfondsen

De specialisten van VANDAAG nemen ook het aanleveren van gegevens aan de desbetreffende pensioenfondsen uit handen. We zijn op de hoogte van de belangrijkste zaken binnen de pensioenfondsen in de Nederlandse zorg. Zo draagt u dit zorgeloos over.

De voordelen van administratie voor zorgpersoneel:

  1. Uw administratie voldoet altijd aan de gestelde standaarden
  2. Soepel en snellopend verloningsproces
  3. Optimale inrichting van uw ECD-dossier
  4. Bespaar veel tijd en verklein de kans op fouten

Arbeidscontracten en andere documenten

Onze specialisten personeelsadministratie voor de zorg helpen u graag met het opstellen en aanleveren van alle documenten die nodig zijn voor mutaties binnen uw personeelsbestand. Wij beschikken over juridisch getoetste standaarddocumenten die we kunnen aanpassen aan uw specifieke situatie.

Hulp nodig met personeelsadministratie in de zorg?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Onze specialisten staan altijd voor u klaar. Neem telefonisch contact met ons op of vul onderstaand contactformulier in. We ondersteunen u graag met personeelsadministratie in de zorg.

Zorgverlening

Strategisch advies

Kwaliteits-advies

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Zorg-administratie

Personeels-administratie

Personeels-advies

Zorginkoop

Strategisch advies

We leven in dynamische tijden. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zorgen ervoor dat u constant alert moet zijn op kansen en bedreigingen.

Door onze specialisatie binnen de Nederlandse zorg zijn onze adviseurs continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze zijn uw kritisch klankbord bij de ontwikkeling van uw strategie.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Binnen de Nederlandse zorg is het belang van goed kwaliteitsmanagement steeds groter geworden. U dient al uw processen in grip te hebben om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

Onze kwaliteitsadviseurs ondersteunen u bij het realiseren van en behouden van de benodigde certificeringen (ISO 9001, Prezo, HKZ).
Lees meer

Financieel advies

Als ondernemer moet u met regelmaat financiële beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe medewerkers of het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast dient u ook de juiste fiscale keuzes te maken.

Binnen VANDAAG hebben wij verschillende financiële en fiscale adviseurs die u kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Vanuit hun eigen specialisme en inzicht in uw (financiële) cijfers brengen zij opties in kaart.
Lees meer

Business control

Als zorgorganisatie wordt u geconfronteerd met een hoge mate van externe controle. U dient zich te allen tijde te kunnen verantwoorden op welke wijze u de maatschappelijke middelen inzet.

Door onze specialisatie in de administratieve processen binnen de Nederlandse zorg zijn wij in staat om u volledig grip te geven op uw administratieve processen. Onze business controllers bieden u continu inzicht in de stand van zaken via verschillende dashboards.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Binnen de Nederlandse zorg is het belang echter nog groter. Omdat organisaties grotendeels gefinancierd worden vanuit maatschappelijke middelen.

VANDAAG gelooft in volledige automatisering van het financieel administratieve proces. Onze specialisten concentreren zich op een optimale inrichting en uitvoering van dit proces.
Lees meer

Zorg-administratie

Een correcte zorgadministratie is essentieel voor een goed lopend administratief proces. Een optimale inrichting van de zorgadministratie is essentieel voor correcte declaratie- en facturatieprocessen, het verstrekken van informatie aan cliënten, het bieden van transparantie aan toezichthoudende instanties en een soepele verloning van medewerkers.

VANDAAG beschikt over ervaren specialisten binnen de zorgadministratie. Zij zorgen voor een optimale inrichting en uitvoering van alle essentiële processen.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten personeelsadministratie van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie.
Lees meer

Personeels-advies

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is daarom belangrijk dat u uw medewerkers een zingevende werkcontext biedt gericht op een maximale kwaliteit van het werk.

VANDAAG beschikt over ervaren hands-on personeelsadviseurs. Zij ondersteunen u bij de optimale invulling van al uw personeelsprocessen.
Lees meer

Zorginkoop

Als zorgorganisatie zijn de contracten die u heeft met financiers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten essentieel voor uw financiële stromen. Zonder de juiste contracten is het lastig om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

VANDAAG beschikt over doelgerichte specialisten die u ondersteunen bij het realiseren en behouden van uw contracten bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.
Lees meer