Home / Zorg / Diensten / Kwaliteitsadvies

Kwaliteitsadvies

Aan zorgorganisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteits-, informatiebeveiligings- en managementsysteem binnen uw organisatie heeft.

VANDAAG beschikt over een team van ervaren kwaliteits- en informatiebeveiligingsexperts. Zij ondersteunen organisaties bij het implementeren en beheren van kwaliteits- en informatiebeveiligingsmanagement.

Inrichting

Om kwaliteits- en informatiebeveiligingsmanagement in de praktijk goed te laten werken is een goede inrichting van het kwaliteits- en informatiebeveiligingssysteem essentieel. Onze kwaliteitsadviseurs helpen u bij het opstellen van de benodigde documenten en het inrichten van een werkbaar systeem. Hiermee wordt een goed fundament gecreëerd om de PDCA-cyclus in de praktijk te laten werken.

Kwaliteitscertificering

Binnen de Nederlandse zorg zijn veel verschillende kwaliteitskeurmerken waarvoor gekozen kan worden. Voorbeelden van keurmerken zijn ISO 9001, HKZ en Prezo Care. Onze kwaliteitsadviseurs zijn thuis in deze verschillende keurmerken. Zij weten wat essentieel is om deze te behalen en op welke wijze de certificerende instanties de audit uitvoert. Samen met u realiseren wij de benodigde certificering.

Informatiebeveiligingscertificering

Rondom informatiebeveiliging is sinds de komst van de AVG veel te doen. Binnen de zorg gelden echter nog scherpere normen op dit gebied omdat de organisaties omgaan met cliëntgegevens. Deze gegevens zijn aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Elke Nederlandse zorgorganisatie dient te voldoen aan de NEN 7510 norm, dit is een verdere specificatie van de ISO 27001. Onze adviseurs kunnen u organisatie ondersteunen bij het realiseren van een NEN 7510 certificering. Zij stellen samen met u de benodigde documenten op, analyseren uw ICT infrastructuur en de wijze waarop binnen uw organisatie omgegaan wordt met alle gevoelige data.

Systemen

VANDAAG is niet verbonden aan één specifieke softwareleverancier van kwaliteitsmanagement- en informatiebeveiligingsmanagementsystemen. Wij geloven in maatwerk op basis van de huidige ICT-infrastructuur van de organisatie. Onze adviseurs kunnen u helpen bij de juiste pakketselectie en inrichting. Ze hebben o.a. ervaring met het Infoland, Qarebase en Triaspect. Daarnaast richten we steeds vaker Microsoft Teams als kwaliteitssysteem in. Het grote voordeel hiervan is dat dit geen extra investeringen in software met zich meebrengt.

Kwaliteitsmanager op abonnementsbasis

Veel organisaties hebben moeite om de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus in hun dagelijkse operatie te integreren. Hierdoor zorgt de jaarlijkse externe audit voor veel stress binnen de organisatie. Dit probleem wordt bij kleine en middelgrote zorgorganisaties meestal veroorzaakt doordat er geen kwaliteitsmanager in dienst is. VANDAAG lost dit op door een kwaliteitsmanager op abonnementsbasis ter beschikking te stellen. Deze specialist zorgt ervoor dat gedurende het jaar alle stappen uit de kwaliteitsjaarplanning worden gerealiseerd. Onze kwaliteitsmanager leidt het maandelijks kwaliteitsoverleg en zet samen met u de benodigde activiteiten uit. Hiermee heeft u altijd grip op de geleverde kwaliteit binnen uw organisatie.

Kwaliteitsmanager op interim-basis

Binnen uw organisatie kunt u geconfronteerd worden met een tijdelijk capaciteitsprobleem op het gebied van kwaliteits- en informatiebeveiligingsmanagement. Door hun ervaring zijn onze kwaliteitsadviseurs direct inzetbaar.

Zorgverlening

Strategisch advies

Kwaliteits-advies

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Zorg-administratie

Personeels-administratie

Personeels-advies

Zorginkoop

Strategisch advies

We leven in dynamische tijden. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zorgen ervoor dat u constant alert moet zijn op kansen en bedreigingen.

Door onze specialisatie binnen de Nederlandse zorg zijn onze adviseurs continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze zijn uw kritisch klankbord bij de ontwikkeling van uw strategie.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Binnen de Nederlandse zorg is het belang van goed kwaliteitsmanagement steeds groter geworden. U dient al uw processen in grip te hebben om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

Onze kwaliteitsadviseurs ondersteunen u bij het realiseren van en behouden van de benodigde certificeringen (ISO 9001, Prezo, HKZ).
Lees meer

Financieel advies

Als ondernemer moet u met regelmaat financiële beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe medewerkers of het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast dient u ook de juiste fiscale keuzes te maken.

Binnen VANDAAG hebben wij verschillende financiële en fiscale adviseurs die u kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Vanuit hun eigen specialisme en inzicht in uw (financiële) cijfers brengen zij opties in kaart.
Lees meer

Business control

Als zorgorganisatie wordt u geconfronteerd met een hoge mate van externe controle. U dient zich te allen tijde te kunnen verantwoorden op welke wijze u de maatschappelijke middelen inzet.

Door onze specialisatie in de administratieve processen binnen de Nederlandse zorg zijn wij in staat om u volledig grip te geven op uw administratieve processen. Onze business controllers bieden u continu inzicht in de stand van zaken via verschillende dashboards.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Binnen de Nederlandse zorg is het belang echter nog groter. Omdat organisaties grotendeels gefinancierd worden vanuit maatschappelijke middelen.

VANDAAG gelooft in volledige automatisering van het financieel administratieve proces. Onze specialisten concentreren zich op een optimale inrichting en uitvoering van dit proces.
Lees meer

Zorg-administratie

Een correcte zorgadministratie is essentieel voor een goed lopend administratief proces. Een optimale inrichting van de zorgadministratie is essentieel voor correcte declaratie- en facturatieprocessen, het verstrekken van informatie aan cliënten, het bieden van transparantie aan toezichthoudende instanties en een soepele verloning van medewerkers.

VANDAAG beschikt over ervaren specialisten binnen de zorgadministratie. Zij zorgen voor een optimale inrichting en uitvoering van alle essentiële processen.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten personeelsadministratie van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie.
Lees meer

Personeels-advies

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is daarom belangrijk dat u uw medewerkers een zingevende werkcontext biedt gericht op een maximale kwaliteit van het werk.

VANDAAG beschikt over ervaren hands-on personeelsadviseurs. Zij ondersteunen u bij de optimale invulling van al uw personeelsprocessen.
Lees meer

Zorginkoop

Als zorgorganisatie zijn de contracten die u heeft met financiers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten essentieel voor uw financiële stromen. Zonder de juiste contracten is het lastig om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

VANDAAG beschikt over doelgerichte specialisten die u ondersteunen bij het realiseren en behouden van uw contracten bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.
Lees meer