Home / Zorg / Diensten / Financiële administratie

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Binnen de Nederlandse zorg is het belang echter nog groter. Omdat organisaties grotendeels gefinancierd worden vanuit maatschappelijke middelen is de controle druk groter dan in overige sectoren. Het goed organiseren van de (financiële) administratieve organisatie is daarom een must voor elke zorgorganisatie.

Uw maandelijkse kosten voor de financiële administratie weten?

Bereken je maandkosten

Optimale inrichting

VANDAAG is gespecialiseerd in het optimaal inrichten en uitvoeren van financiële administraties van zorgorganisaties. Vanuit onze specialistische kennis zorgen wij ervoor dat uw administratieve organisatie voldoet aan de gestelde standaarden. Daarnaast zijn we op de hoogte van alle belangrijke kengetallen en ratio’s binnen de zorg. Hierdoor kunnen wij uw administratie zo inrichten dat u constant inzicht heeft in de belangrijkste cijfers.

Automatisering

Eén van de belangrijkste pijnpunten binnen zorgorganisaties is de administratieve last die ervaren wordt. VANDAAG gelooft in het zo slank mogelijk inrichten van de administratieve organisatie. Dit doen we door optimale automatisering toe te passen. Binnen onze organisatie maken wij gebruik van de software van ExactOnline. Zij zijn leidend op het gebied van robotic accounting. Door het slim inzetten van deze software besparen wij tijd en geld bij de uitvoering van uw financiële administratie. Daarnaast koppelen wij uw elektronische cliënt dossier (ECD) aan de financiële pakketten. Hierdoor worden gegevens zoals verkoopfacturen automatisch doorgezet naar de financiële administratie. Dit bespaart tijd en voorkomt (menselijke) fouten.

Optimale uitvoering administratie

Het continu actueel houden van uw financiële administratie is essentieel om grip te houden op de resultaten van uw organisatie. Onze specialisten van de financiële administratie controleren dagelijks de (automatische) boekingen in uw financiële administratie. Hierdoor zijn de cijfers altijd actueel. Deze cijfers zijn het fundament van ons proactieve advies waardoor u, gedurende het boekjaar, kunt bijsturen. Hiermee kunt u beter en gemakkelijker voldoen aan de verwachtingen van uw contractpartners.

Jaarrekening en aangiftes

Omdat we de financiële administratie het hele jaar actueel houden, kunnen we na de afronding van het boekjaar in een kort tijdsbestek uw jaarrekening opstellen. Hierbij gebruiken we een jaarrekeningsjabloon die speciaal is ontwikkeld voor de zorg. Met deze standaard voldoen we direct aan de aanleveringseisen voor de ‘jaarverantwoording zorg’ (DigiMV). Op basis van de jaarrekening doen we ook de benodigde aangiftes bij de belastingdienst (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting) en eventueel de aanlevering van de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel. Hiermee voldoet u aan alle wettelijke eisen op dit gebied.

Accountantscontrole

Wanneer uw organisatie aan een aantal randvoorwaarden voldoet, moet u uw jaarrekening laten voorzien van een beoordelings- of controle-verklaring. VANDAAG werkt op dit vlak samen met registeraccountants die deze verklaringen af mogen geven. Doordat wij samen werken met registeraccountants die bekend zijn met onze werkwijze op het gebied van zorgadministratie en financiële administratie, kunnen we deze soepel doorlopen. Dit bespaart u tijd, geld en stress.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Zorgorganisaties die aan bepaalde eisen voldoen, dienen ook een aanlevering te doen voor de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wij zijn op de hoogte van de specifieke eisen die gesteld worden aan uw persoonlijke situatie. Wij zorgen er aan de voorkant voor dat u voldoet aan deze wet.

Zorgverlening

Strategisch advies

Kwaliteits-advies

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Zorg-administratie

Personeels-administratie

Personeels-advies

Zorginkoop

Strategisch advies

We leven in dynamische tijden. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zorgen ervoor dat u constant alert moet zijn op kansen en bedreigingen.

Door onze specialisatie binnen de Nederlandse zorg zijn onze adviseurs continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze zijn uw kritisch klankbord bij de ontwikkeling van uw strategie.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Binnen de Nederlandse zorg is het belang van goed kwaliteitsmanagement steeds groter geworden. U dient al uw processen in grip te hebben om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

Onze kwaliteitsadviseurs ondersteunen u bij het realiseren van en behouden van de benodigde certificeringen (ISO 9001, Prezo, HKZ).
Lees meer

Financieel advies

Als ondernemer moet u met regelmaat financiële beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe medewerkers of het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast dient u ook de juiste fiscale keuzes te maken.

Binnen VANDAAG hebben wij verschillende financiële en fiscale adviseurs die u kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Vanuit hun eigen specialisme en inzicht in uw (financiële) cijfers brengen zij opties in kaart.
Lees meer

Business control

Als zorgorganisatie wordt u geconfronteerd met een hoge mate van externe controle. U dient zich te allen tijde te kunnen verantwoorden op welke wijze u de maatschappelijke middelen inzet.

Door onze specialisatie in de administratieve processen binnen de Nederlandse zorg zijn wij in staat om u volledig grip te geven op uw administratieve processen. Onze business controllers bieden u continu inzicht in de stand van zaken via verschillende dashboards.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Binnen de Nederlandse zorg is het belang echter nog groter. Omdat organisaties grotendeels gefinancierd worden vanuit maatschappelijke middelen.

VANDAAG gelooft in volledige automatisering van het financieel administratieve proces. Onze specialisten concentreren zich op een optimale inrichting en uitvoering van dit proces.
Lees meer

Zorg-administratie

Een correcte zorgadministratie is essentieel voor een goed lopend administratief proces. Een optimale inrichting van de zorgadministratie is essentieel voor correcte declaratie- en facturatieprocessen, het verstrekken van informatie aan cliënten, het bieden van transparantie aan toezichthoudende instanties en een soepele verloning van medewerkers.

VANDAAG beschikt over ervaren specialisten binnen de zorgadministratie. Zij zorgen voor een optimale inrichting en uitvoering van alle essentiële processen.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten personeelsadministratie van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie.
Lees meer

Personeels-advies

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is daarom belangrijk dat u uw medewerkers een zingevende werkcontext biedt gericht op een maximale kwaliteit van het werk.

VANDAAG beschikt over ervaren hands-on personeelsadviseurs. Zij ondersteunen u bij de optimale invulling van al uw personeelsprocessen.
Lees meer

Zorginkoop

Als zorgorganisatie zijn de contracten die u heeft met financiers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten essentieel voor uw financiële stromen. Zonder de juiste contracten is het lastig om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

VANDAAG beschikt over doelgerichte specialisten die u ondersteunen bij het realiseren en behouden van uw contracten bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.
Lees meer