Home / Zorg / Diensten / Zorgadministratie

Zorgadministratie

Een correcte zorgadministratie is essentieel voor een goed lopend administratief proces. Het is het hart van de administratieve processen van zorgorganisaties.

Een optimale inrichting van de zorgadministratie is essentieel voor correcte declaratie- en facturatieprocessen, het verstrekken van informatie aan cliënten, het bieden van transparantie aan toezichthoudende instanties en een soepele verloning van medewerkers.

Specialist in zorgadministratie

VANDAAG is vanaf haar oprichting gespecialiseerd in zorgadministratie. We hebben zelf opgeleide specialisten die ondersteunen bij de optimale inrichting van elektronische cliënt dossiers (ECD’s), de uitvoering van het berichtenverkeer via Vecozo en het uitvoeren van interne controles van de zorgdossiers en de daaraan gekoppelde declaraties en facturen.

Optimale inrichting

De specialisten van VANDAAG kunnen overweg met verschillende ECD’s. Echter vanaf onze oprichting zijn we implementatiepartner van Qurentis. Qurentis beschikt over hoogwaardige software voor de uitvoering van het berichtenverkeer via Vecozo. Daarnaast heeft Qurentis afgelopen jaar een volledig modulair ECD ontwikkeld onder de naam Carefriend. Dit ECD is volledig gericht op het optimaal ondersteunen van de zorgverleners. Door het gebruiksgemak worden administratieve lasten voor zorgprofessionals geminimaliseerd.

Declaratie en facturatie

Tijdig en correct declareren en factureren is een essentieel proces binnen elke zorgorganisatie. Door de veelheid aan debiteuren met elk hun eigen wensen is het declareren en factureren een vak apart geworden. Onze specialisten zorgadministratie hebben actuele kennis van het berichtenverkeer binnen Vecozo. Ze staan dagelijks in contact met zorgkantoren en gemeenten en zorgen dat declaraties zo snel mogelijk goedgekeurd worden. Ze zorgen verder voor een naadloze aansluiting met de financiële administratie.

Online cliëntportaal

Transparantie over de geleverde zorg en daaraan gekoppelde facturatie is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. In 2015 is VANDAAG daarom gestart met de ontwikkeling van het cliëntportaal JOEP. Via deze app hebben cliënten en hun omgeving toegang tot hun eigen zorgdossier. JOEP. is volledig gekoppeld aan het ECD van Qurentis.

Interim ondersteuning

Binnen organisaties kan er een tijdelijk capaciteitsvraagstuk op het gebied van zorgadministratie ontstaan. VANDAAG beschikt over specialisten op verschillende niveaus die direct inzetbaar zijn voor het tijdelijk invullen van deze vraagstukken. Onze specialisten kennen de diverse financieringsstromen binnen de zorg en weten hoe ze hieraan invulling moeten geven.

 

Zorgverlening

Strategisch advies

Kwaliteits-advies

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Zorg-administratie

Personeels-administratie

Personeels-advies

Zorginkoop

Strategisch advies

We leven in dynamische tijden. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zorgen ervoor dat u constant alert moet zijn op kansen en bedreigingen.

Door onze specialisatie binnen de Nederlandse zorg zijn onze adviseurs continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze zijn uw kritisch klankbord bij de ontwikkeling van uw strategie.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Binnen de Nederlandse zorg is het belang van goed kwaliteitsmanagement steeds groter geworden. U dient al uw processen in grip te hebben om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

Onze kwaliteitsadviseurs ondersteunen u bij het realiseren van en behouden van de benodigde certificeringen (ISO 9001, Prezo, HKZ).
Lees meer

Financieel advies

Als ondernemer moet u met regelmaat financiële beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe medewerkers of het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast dient u ook de juiste fiscale keuzes te maken.

Binnen VANDAAG hebben wij verschillende financiële en fiscale adviseurs die u kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Vanuit hun eigen specialisme en inzicht in uw (financiële) cijfers brengen zij opties in kaart.
Lees meer

Business control

Als zorgorganisatie wordt u geconfronteerd met een hoge mate van externe controle. U dient zich te allen tijde te kunnen verantwoorden op welke wijze u de maatschappelijke middelen inzet.

Door onze specialisatie in de administratieve processen binnen de Nederlandse zorg zijn wij in staat om u volledig grip te geven op uw administratieve processen. Onze business controllers bieden u continu inzicht in de stand van zaken via verschillende dashboards.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Binnen de Nederlandse zorg is het belang echter nog groter. Omdat organisaties grotendeels gefinancierd worden vanuit maatschappelijke middelen.

VANDAAG gelooft in volledige automatisering van het financieel administratieve proces. Onze specialisten concentreren zich op een optimale inrichting en uitvoering van dit proces.
Lees meer

Zorg-administratie

Een correcte zorgadministratie is essentieel voor een goed lopend administratief proces. Een optimale inrichting van de zorgadministratie is essentieel voor correcte declaratie- en facturatieprocessen, het verstrekken van informatie aan cliënten, het bieden van transparantie aan toezichthoudende instanties en een soepele verloning van medewerkers.

VANDAAG beschikt over ervaren specialisten binnen de zorgadministratie. Zij zorgen voor een optimale inrichting en uitvoering van alle essentiële processen.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten personeelsadministratie van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie.
Lees meer

Personeels-advies

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is daarom belangrijk dat u uw medewerkers een zingevende werkcontext biedt gericht op een maximale kwaliteit van het werk.

VANDAAG beschikt over ervaren hands-on personeelsadviseurs. Zij ondersteunen u bij de optimale invulling van al uw personeelsprocessen.
Lees meer

Zorginkoop

Als zorgorganisatie zijn de contracten die u heeft met financiers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten essentieel voor uw financiële stromen. Zonder de juiste contracten is het lastig om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

VANDAAG beschikt over doelgerichte specialisten die u ondersteunen bij het realiseren en behouden van uw contracten bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.
Lees meer