Passie omzetten in gezonde zorg!

Hoe we dit doen!

Specialist binnen de zorg!

Met VANDAAG als integrale partner kunt u zich concentreren op het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

Wij zijn waardevol voor uw organisatie omdat:

  • we weten hoe de systemen binnen de Nederlandse zorg werken;
  • we bezitten integrale kennis van alle bedrijfskundige processen binnen zorgorganisaties;
  • we zijn gespecialiseerd in het optimaal inrichten en uitvoeren van alle administratieve processen binnen de zorg;
  • we weten aan welke (kwaliteits)eisen uw organisatie moet voldoen en op welke wijze u ‘in control’ blijft op dit vlak;
  • we zijn volledig op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving.
Onze diensten
“Mede dankzij de specialistische kennis en kunde van VANDAAG hebben wij onze droom 'Zorgresidentie Scheyvenhof' kunnen realiseren.” – Maurice Schonkeren (Zorgresidentie Scheyvenhof)
Zorgverlening

Strategisch advies

Kwaliteits-advies

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Zorg-administratie

Personeels-administratie

Personeels-advies

Zorginkoop

Strategisch advies

We leven in dynamische tijden. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zorgen ervoor dat u constant alert moet zijn op kansen en bedreigingen.

Door onze specialisatie binnen de Nederlandse zorg zijn onze adviseurs continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze zijn uw kritisch klankbord bij de ontwikkeling van uw strategie.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Binnen de Nederlandse zorg is het belang van goed kwaliteitsmanagement steeds groter geworden. U dient al uw processen in grip te hebben om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

Onze kwaliteitsadviseurs ondersteunen u bij het realiseren van en behouden van de benodigde certificeringen (ISO 9001, Prezo, HKZ).
Lees meer

Financieel advies

Als ondernemer moet u met regelmaat financiële beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe medewerkers of het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast dient u ook de juiste fiscale keuzes te maken.

Binnen VANDAAG hebben wij verschillende financiële en fiscale adviseurs die u kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Vanuit hun eigen specialisme en inzicht in uw (financiële) cijfers brengen zij opties in kaart.
Lees meer

Business control

Als zorgorganisatie wordt u geconfronteerd met een hoge mate van externe controle. U dient zich te allen tijde te kunnen verantwoorden op welke wijze u de maatschappelijke middelen inzet.

Door onze specialisatie in de administratieve processen binnen de Nederlandse zorg zijn wij in staat om u volledig grip te geven op uw administratieve processen. Onze business controllers bieden u continu inzicht in de stand van zaken via verschillende dashboards.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Binnen de Nederlandse zorg is het belang echter nog groter. Omdat organisaties grotendeels gefinancierd worden vanuit maatschappelijke middelen.

VANDAAG gelooft in volledige automatisering van het financieel administratieve proces. Onze specialisten concentreren zich op een optimale inrichting en uitvoering van dit proces.
Lees meer

Zorg-administratie

Een correcte zorgadministratie is essentieel voor een goed lopend administratief proces. Een optimale inrichting van de zorgadministratie is essentieel voor correcte declaratie- en facturatieprocessen, het verstrekken van informatie aan cliënten, het bieden van transparantie aan toezichthoudende instanties en een soepele verloning van medewerkers.

VANDAAG beschikt over ervaren specialisten binnen de zorgadministratie. Zij zorgen voor een optimale inrichting en uitvoering van alle essentiële processen.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten personeelsadministratie van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie.
Lees meer

Personeels-advies

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is daarom belangrijk dat u uw medewerkers een zingevende werkcontext biedt gericht op een maximale kwaliteit van het werk.

VANDAAG beschikt over ervaren hands-on personeelsadviseurs. Zij ondersteunen u bij de optimale invulling van al uw personeelsprocessen.
Lees meer

Zorginkoop

Als zorgorganisatie zijn de contracten die u heeft met financiers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten essentieel voor uw financiële stromen. Zonder de juiste contracten is het lastig om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

VANDAAG beschikt over doelgerichte specialisten die u ondersteunen bij het realiseren en behouden van uw contracten bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.
Lees meer

Zorgresidentie Scheyvenhof

Scheyvenhof is een kleinschalige woonzorg residentie voor ouderen waar persoonlijke aandacht zeer hoog in het vaandel staat. Het is gelegen in een groene, landelijke omgeving, met vlakbij de gezellige dorpskern van Heythuysen.

VANDAAG is vanaf de ideefase betrokken bij dit mooie initiatief. Samen met de ondernemers hebben wij hun droom kunnen realiseren. We hebben de ideeën in eerste aanleg omgezet naar een businessplan waarmee we de benodigde financiering hebben geregeld. Na realisatie van het vastgoed hebben we de ondernemers ondersteund bij de ontwikkeling van hun team, de optimale inrichting en uitvoering van de administratieve processen, het kwaliteitsmanagement (Prezo) en alle andere strategische vraagstukken.

Klantcases

SECTOREN

Jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is er een dynamisch speelveld ontstaan. Veel bestaande en nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd door de verschillende gemeenten en hebben een flinke groei doorgemaakt.

Lees meer

Ouderen- en thuiszorg

Nederland vergrijst. We krijgen steeds meer ouderen (babyboomgeneratie) en deze ouderen worden ook steeds ouder. De vraag binnen de ouderen- en thuiszorg neemt hierdoor flink toe de komende jaren.

Lees meer

Geestelijke Gezondheidszorg

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer mensen gebruik (moeten) maken van de geestelijke gezondheidszorg. Ruim vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen.

Lees meer

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg binnen Nederland is relatief stabiel qua aantallen cliënten. Binnen de doelgroep verandert de vraag echter de laatste jaren. Er is steeds meer behoefte aan kleinschaligheid en meer persoonsgerichte zorg.

Lees meer

Ons team

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste waarde. Met hun specialistische kennis en kunde kunnen zij onze klanten maximaal ondersteunen bij het realiseren van onze missie: Passie omzetten in waardevol ondernemen!

Over ons