Het Poelsplein

VANDAAG heeft een significante rol gespeeld bij de totstandkoming en verwezenlijking van Het Poelsplein; een verpleeghuis voor mensen met een dementie.

Het Poelsplein is een verpleeghuis voor mensen met een dementie. Het Poelsplein beschikt over 32 appartementen waarvan er 29 in aanmerking komen voor huursubsidie. In alle appartementen kunnen in principe 2 personen wonen waardoor het mogelijk is dat (echt)paren samen kunnen wonen. Het Poelsplein werkt op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT). Hierdoor is wonen en zorg gescheiden. Bewoners betalen een eigen bijdrage voor huur/woonlasten en hospitalitykosten en betalen daarnaast apart voor de zorg. Het CIK bepaalt de zorgbijdrage aan de hand van het inkomen en vermogen dat bewoners hebben. 

De missie van Het Poelsplein luidt ‘Dementie een thuis geven midden in onze samenleving’. Zij willen mensen het gevoel geven dat ze er nog echt toe doen en onderdeel uitmaken van de samenleving. In hun zorg- en dienstverlening willen ze dan ook altijd aansluiten bij de belevingswereld van de bewoners. De bewoners kunnen hierdoor hetzelfde leven leiden (zoals vroeger) als vooraf aan de periode met dementie. Dit zijn zij immers gewend en hier voelen zij zich prettig bij. Hiertoe wil Het Poelsplein herinneringen stimuleren die aan ‘thuis’ gerelateerd zijn met het doel om bewoners zich op hun gemak te laten voelen.

Dromen en ideeën vertalen naar een reëel en haalbaar plan
Familie Janssen (initiator van Het Poelsplein) was op zoek naar ondersteuning bij zowel het inhoudelijke- als ook het financiële businessplan voor de totstandkoming en realisatie van Het Poelsplein. Oftewel hun dromen en ideeën vertalen naar een reëel en haalbaar plan waarmee zij vervolgens naar de gemeente en financiers konden stappen. Dit is volgens Peter Janssen – directeur en mede-eigenaar – naar eigen zeggen; “prima gelukt”. 

Integrale dienstverlening
Naast het succesvol voltooien van hun missie om na 2 jaar open te zijn, bied VANDAAG Het Poelsplein tactische en strategische ondersteuning bij de businessontwikkeling, jaarstukken, begrotingen en prognoses, verwerken van de boekhouding en monitoring daarvan. Ook op het gebied van personeelsmanagement, het verzorgen van de salarisadministratie en het werken conform de CAO VVT is VANDAAG een belangrijke partner in het faciliteren van een soepele bedrijfsvoering.

Toegevoegde waarde voor Het Poelsplein
“Op basis van een eerdere ervaring in de zorg hebben wij bij de opzet en totstandkoming van Het Poelsplein voor VANDAAG gekozen. Dit op basis van de goede relatie en de aantoonbare en bewezen kwaliteit die geleverd werd. De kennis en kunde betreffende ‘zorgland’, financieringsvormen en de omgang met financiers vanuit VANDAAG was in de aanloop tot en met de realisatie van ons verpleeghuis cruciaal om vergunningen en de noodzakelijke middelen binnen te halen. Verder ook de ervaring op het gebied van personeelsmanagement en financiën, om het voor ons zo goed mogelijk en met zo weinig mogelijk regels en personen op te zetten, was voor ons van grote toegevoegde waarde.” Aldus Peter Janssen – Het Poelsplein.

Toekomstige samenwerking met VANDAAG
“Wij hechten waarde aan de transparantie, eerlijkheid, en dat VANDAAG begrijpt wat essentieel is voor onze bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij hebben een duidelijk beeld van wat we van elkaar kunnen verwachten. De communicatielijnen zijn kort en er heerst een positieve benadering bij het bedenken van oplossingen. Als zaken een keer anders lopen of minder goed gaan, wat onvermijdelijk is, wordt er snel en adequaat gereageerd met acceptabele acties waarmee we verder kunnen.”

“Momenteel fungeert VANDAAG als onze backoffice voor vragen met betrekking tot personeelsmanagement, jaarstukken, boekhouding, uitvoering van de CAO, en bieden ze advies over vraagstukken met betrekking tot zorg(ontwikkelingen), missie en personeelsvraagstukken. Dit alles gebeurt in een aangename, open en eerlijke sfeer, waar beide partijen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.”

Noortje Levels

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Bel of app naar

0682115408

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste updates en ontwikkelingen in de zorgsector? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door het invullen van je gegevens geef je VANDAAG toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief. Lees onze privacyverklaring.