Home / Over ons / Business partner

Business partner

Als ondernemer moet u constant beslissingen nemen die bepalend zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Sommige beslissingen zijn gemakkelijk te nemen, andere zorgen voor veel hoofdbrekens. Het is heel normaal dat u wil sparren met iemand voordat u cruciale beslissingen neemt. De business partners van VANDAAG zijn uw kritisch en proactief klankbord. Wij geven invulling aan deze rol vanuit een aantal basisprincipes.

Ondernemende mindset

De business partners van VANDAAG hebben een ondernemende mindset. Sterker nog, ze zijn ondernemer. Wij geloven erin dat we u alleen goed kunnen adviseren over ondernemende vraagstukken vanuit persoonlijke ondernemende ervaring.

Proactieve advisering

U wordt als ondernemer vaak opgeslokt door alle dagelijkse werkzaamheden binnen uw bedrijf. Dit is normaal en het gebeurt in elke organisatie. U kunt hierdoor minder alert zijn op ontwikkelingen binnen en buiten uw organisatie. Doordat wij als business partner meer op afstand van de dagelijkse praktijk van uw bedrijf staan, signaleren wij andere kansen en bedreigingen dan u. Als uw business partner adviseren wij u proactief op basis van ons perspectief.

Vast ontwikkelritme

De belangrijkste succesfactor voor het realiseren van uw doelstellingen is het ontwikkelen van een vast ritme. Wij helpen u hierbij. Het startpunt is het ontwikkelen van een lange termijn strategie (ambities voor de komende 5 jaar) met daarbij een tastbare roadmap. De lange termijn strategie pellen we af in doelstellingen op jaarbasis, deze nemen we op in het jaarplan. De jaardoelen verdelen we verder in kwartaaldoelstellingen. Elk kwartaal heeft u met uw business partner een strategische sessie waarbij er gekeken wordt in hoeverre we op koers liggen en hoe we de doelen van het volgende kwartaal gaan realiseren. Dit geeft u grip op het realiseren van uw ambities.

Interne stuurinformatie

Om uw organisatie goed te leiden heeft u actuele stuurinformatie nodig. Ook wij als uw business partner kunnen alleen goed functioneren wanneer we hierover de beschikking hebben. We richten uw (administratieve) organisatie zo in dat deze ten allen tijde beschikbaar is. Samen geven we hiermee richting aan de beslissingen die we moeten nemen.

Voordelen van het hebben van een business partner

VANDAAG uw business partner regelen?

Wilt u meer weten? Of wilt u gelijk aan de slag met één van onze business partners? Laat uw gegevens hieronder achter en wij nemen contact met u op!