Waardevol samenwerken!

Samen groeien!

VANDAAG investeren in de groei van morgen! We stimuleren elkaar om naar het volgende niveau te komen.

Wij geloven in:

  • Investeren in mensen
  • Investeren in relaties tussen mensen
  • Investeren in duurzame bedrijfsmiddelen
  • Investeren in een gezonde samenleving

Passie omzetten in waardevol ondernemen

De meeste ondernemers zijn gestart vanuit een inhoudelijke passie voor het vakgebied waarbinnen ze werken. Deze passie omzetten in een waardevolle en succesvolle onderneming is hun voornaamste doel.

We geloven dat goed ondernemerschap essentieel is voor onze welvaart en ons welzijn. Ondernemers nemen verantwoordelijkheid en lopen (persoonlijk) risico bij het creëren van toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde voor klanten, medewerkers, de maatschappij en zichzelf. De verschillende belangen tussen deze betrokken partijen kan tot dilemma’s leiden. VANDAAG helpt organisaties bij het vinden van de juiste balans.

Missie

Onze organisatiecultuur wordt vormgegeven vanuit onze missie:

‘Passie omzetten in waardevol ondernemen’.

Binnen onze organisatie proberen wij op basis van deze missie altijd te komen tot waardevolle besluitvorming. Hierin worden verschillende belangen in ogenschouw genomen. Het afwegen van deze belangen kan leiden tot dilemma’s. Bij het omgaan met deze dilemma’s zijn onze kernwaarden ons moreel kompas.

Visie

VANDAAG streeft naar continuïteit vanuit constante interne en externe groei. Wij zijn de business partner van onze klanten die hen helpt hun ambities te realiseren. Onze organisatie bestaat uit hoog opgeleide specialisten die, vanuit een integrale blik, ondernemers en organisaties laten focussen op waardevol ondernemen. Onze medewerkers hebben een hoge mate van autonomie, waarbij de organisatie hen faciliteert om hun eigen passie om te zetten in hoogwaardige dienstverlening aan de klant én hun persoonlijke ambities te realiseren. 

Kernwaarden

Meesterschap

Iedereen binnen onze organisatie streeft naar meesterschap op zijn/haar eigen domein. Meesterschap gaat verder dan vakmanschap. Naast het volledig beheersen van jouw specialisme dien je ook in staat te zijn om dit over te dragen aan anderen.

Loyaliteit

Binnen onze organisatie bouwen we aan langdurige relaties. We staan voor elkaar klaar in goede en slechte tijden. Om tot deze relaties te komen, investeren we in elkaar en bouwen we aan wederzijds vertrouwen.

Gelijkwaardigheid

We handelen te allen tijde op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten en wordt op basis daarvan gerespecteerd en gewaardeerd.