Home / Nieuws / Zorgverzekeraars komen met Continuïteitsbijdrage-regeling

Zorgverzekeraars komen met Continuïteitsbijdrage-regeling

Zorgverzekeraars Nederland heeft een continuïteitsbijdrage‐regeling aangekondigd. Deze regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020) en die voldoen aan de nog uit te werken voorwaarden. Inzet van zorgverzekeraars is dat hun verzekerden zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis een beroep kunnen blijven doen op de zorg, waarvoor zij verzekerd zijn.

Deze regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan corona‐patiënten en andere acute zorg en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg. Met deze zorgaanbieders worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

De zorgverzekeraars streven ernaar dat zorgaanbieders vanaf begin mei een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. Deze wordt als betaaltitel vastgesteld door de NZa. De uitwerking daarvan vindt nu plaats. De regeling start per 1 maart en loopt tot en met 30 juni. Indien zorgverzekeraars dat noodzakelijk achten, kunnen zij deze regeling verlengen.

De hoofdlijn:

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars. Verdere voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage worden momenteel uitgewerkt. Met het oog op uitvoerbaarheid van de regeling wordt bezien in hoeverre voor de uitbetaling een drempelbedrag van 250 euro per zorgverzekeraar per maand moet worden gehanteerd.

Via onderstaande link kunt u de gehele brief lezen.

/public/files/B-20-5256.pdf

Gerelateerde artikelen

Subsidieregeling: € 1.000 voor uitzonderlijke prestatie zorgprofessional tijdens Covid-19

Lees meer