Home / Nieuws / Wijzigingen (on)kosten-vergoedingen per 1 januari 2021

Wijzigingen (on)kosten-vergoedingen per 1 januari 2021

Vanwege de Coronacrisis is thuiswerken heel normaal geworden. Er is veel minder woon-werkverkeer en bij sommige bedrijven is er niet eens meer sprake van woon-werkverkeer. Ook onkosten voor lunches en/of parkeergelden vallen weg. Ondanks dat krijgen veel medewerkers toch nog steeds een onbelaste reis- en/of onkostenvergoeding van hun werkgever uitbetaald. In 2020 was dit toegestaan in verband met de omstandigheden die golden voor het begin van de Coronacrisis.

Op 29 september is er een besluit gepubliceerd waarin wordt bepaald dat deze goedkeuring vanaf 2021 niet meer geldig is. Dit besluit kan gevolgen hebben wanneer u uw medewerkers een reis- en/of onkostenvergoeding uitbetaald.

Reiskostenvergoeding woon- werkverkeer
Veel werkgevers betalen een vergoeding voor woon-werkverkeer aan hun medewerkers die gebaseerd is op de ‘praktische regeling’. Deze regeling houdt in dat de reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal reisdagen per jaar bij een fulltime dienstverband, te weten 214, vermenigvuldigd met de retour reisafstand tussen woning en werk maal € 0,19. De uitkomst kan in twaalf gelijke delen over het jaar worden uitbetaald en is dan onbelast. Door de tegemoetkoming is deze vergoeding in 2020 onbelast uitbetaald geworden en was het niet nodig om rekening te houden met het thuiswerken van de medewerker.

Het geven van een reiskostenvergoeding aan een medewerker voor dagen dat deze medewerker thuiswerkt mag met ingang van 2021 niet meer. Werkt de medewerker altijd thuis, dan mag er geen onbelaste (vaste) vergoeding meer worden uitbetaald. Werkgevers dienen dus te gaan bepalen of er sprake is van een vergoeding op basis van de werkelijk gereisde dagen of een vaste vergoeding. Een vaste vergoeding kan enkel wanneer er voldaan wordt aan de 36 weken of 128 dagen eis.

Overige onkostenvergoedingen
Overige (vaste) onkostenvergoedingen konden in 2020 onbelast aan de medewerker worden uitbetaald wanneer voldaan werd aan de fiscale vereisten. Vanaf 2021 zullen ook deze vergoedingen aangepast dienen te worden aan de feiten en omstandigheden die op dat moment gelden. Dit kan betekenen dat aan de medewerkers opnieuw gevraagd dient te worden de gemaakte kosten aannemelijk te maken. Veel werknemers vragen nu om een thuiswerkvergoeding, maar deze kan niet afgedwongen worden. Een werkgever is immers niet verplicht om kosten te vergoeden die gemaakt zijn voor het thuiswerken.

Gerelateerde artikelen

Verruiming werkkostenregeling

Lees meer