Home / Nieuws / Wetswijzigingen

Wetswijzigingen

Per 1 januari 2020 zijn er reeds enkele wetswijzigingen doorgevoerd. De Wet Bopz is vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wvggz geldt voor mensen met een psychiatrische aandoening, terwijl de Wzd geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wetten hebben betrekking op onvrijwillige opname/zorg. Tegelijkertijd zijn per 1 januari 2020 enkele wijzigingen doorgevoerd binnen de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Het document met de volledige informatie omtrent de wetswijzigingen is vrijblijvend op te vragen bij drs. Christian Hanouwer.

Gerelateerde artikelen

Masterclass Waardevol ondernemen in de Nederlandse Zorg

Lees meer