Home / Nieuws / Wetswijzigingen per 1 juli

Wetswijzigingen per 1 juli

Met ingang van 1 juli doen een aantal nieuwe wetten en regels hun intrede.

Hierbij een overzicht met de belangrijkste wetswijzigingen:

1. Ongevraagde telefonische verkoop niet meer toegestaan
Bedrijven die doen aan telefonische verkoop doen dienen vanaf 1 juli toestemming te vragen aan consumenten en ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, maatschap of vof.

2. Dezelfde regels voor bestuur en toezicht voor iedere rechtspersoon
Regels met betrekking tot taken, stemrecht en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders verschilden tot 1 juli van elkaar. Vanaf 1 juli gelden dezelfde regels voor alle rechtspersonen. De regels die gelden zijn de gelijk aan de regels die gelden voor bv’s en nv’s. Bij het niet naleven van deze regels kan men persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

3. Statiegeld op kleine plastic flesje
Niet alleen op grote, maar ook op kleine plastic flesjes zit statiegeld. Voor flesjes die minder dan 1 Liter inhoud bevatten geldt €0,15 statiegeld. Tevens komen er speciale zakken voor het inzamelen van lege flesjes, welke bij de drankleverancier besteld kunnen worden.

4. Nieuwe btw-regels voor internationale e-commerce
Handelt u via een webshop en levert u producenten aan consument binnen de EU? Dan gelden de nieuwe btw-regels voor u. Wanneer het totaalbedrag aan buitenlandse verkoop in EU-landen op jaarbasis boven €10.000 uitkomt, dient het btw-tarief van de het land van de afnemer in rekening gebracht te worden. Tevens is er invoer-btw verschuldigd bij het invoeren van goederen in de EU. Is de waarde van de zending €150 of minder, dan zijn er geen invoerrechten verschuldigd. Bedraagt de waarde meer dan €150 dan zijn naast de invoer-btw ook invoerrechten verschuldigd. Wanneer men de bestellingen en betalingen zelf faciliteert, dan is men ook verantwoordelijk voor de btw-afdracht.

5. EH1 van e-Herkenning niet meer beschikbaar
e-Herkenning is de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Niet alleen de Belastingdienst maar ook andere overheidsorganisaties maken gebruik van dit systeem. E-Herkenning is veilig en betrouwbaar, maar vanwege de strengere eisen wordt het laagste betrouwbaarheidsniveau, EH1, stopgezet.

6. Verkopen van wegwerpplastic verboden
Producten als plastic rietjes, ballonstokjes, wattenstaafjes etc. mogen niet meer op de markt worden gebracht. Producten die gedeeltelijk van plastic of bio-plastic zijn gemaakt zijn eveneens verboden. Met de nieuwe SUP-richtlijn wil de Europese Unie de plastic soep in de zee verminderen. Deze regels gaan per 3 juli in en maken deel uit van een pakket maatregelen dat in de komende jaren verder ontwikkeld wordt.

7. Minimumloon omhoog
Per 1 juli 2021 stijgt het bruto wettelijk minimumloon. Dit betekent dat wanneer men personeel in dienst heeft, het personeel minimaal het nieuwe bruto wettelijk minimumloon dient te ontvangen. Voor werknemers van minimaal 21 jaar oud en een volledig dienstverband geldt vanaf 1 juli een bruto wettelijk minimumloon van €1.701,80 per maand.

8. Uitkeringsbedragen omhoog
Naast het minimumloon wordt met ingang van 1 juli ook de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat hierbij om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW). De hoogte van de uitkeringen wordt aangepast, omdat deze gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon, welke per 1 juli is verhoogd.

Gerelateerde artikelen

Steun- en herstelpakket wordt niet verlengd

Lees meer

Bijzonder uitstel van betaling verlengd

Lees meer

TVL telt niet als omzet voor NOW vanaf 3e aanvraagperiode

Lees meer