Home / Nieuws / Werkplek thuis en arbovoorziening – gerichte vrijstelling bij eigen bijdrage?

Werkplek thuis en arbovoorziening – gerichte vrijstelling bij eigen bijdrage?

De handreiking ‘Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?’ van Forum Salaris is uitgebreid met informatie over een eigen bijdrage die een werknemer betaalt voor een duurdere uitvoering van een arbovoorziening.

Voor de werkplek thuis gelden voor de volgende vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen binnen de WKR (werkkosten regeling), de volgende gerichte vrijstellingen:

1. Arbovoorzieningen
2. Gereedschap, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium

Voor de arbovoorzieningen gelden de volgende voorwaarden voor de gerichte vrijstelling:

– De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
– De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk) in de werkruimte
– De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor die voorzieningen
– De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit: de werkruimte is zodanig ingericht dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en ergonomisch verantwoord zijn werk kan doen en in de werkruimte zijn voorzieningen voor doelmatige kunstverlichting

Het kan natuurlijk zo zijn dat een werknemer voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening kiest; wat dan? De basisvoorziening neemt de werkgever voor zijn rekening, waarop de gerichte vrijstelling dus van toepassing is. Voor de meerprijs betaalt de werknemer een eigen bijdrage uit diens nettoloon.

De gerichte vrijstelling is NIET van toepassing als de arbovoorziening volledig of gedeeltelijk onder een ‘cafetariaregeling’ valt: de regeling waarbij de werknemer voor een deel van het loon kan kiezen hoe en wanneer hij dit geniet (het ‘keuzeloon’).

Kiest de werknemer voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening en wordt alleen de meerprijs uitgeruild met het brutoloon? Dan is dit wel toegestaan, op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding hiervoor aanwijst als eindheffingsloon. Aangezien de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen hierop niet van toepassing is, blijft de vergoeding voor de meerprijs van de luxere versie dan alleen onbelast als de werkgever nog vrije ruimte heeft.

Voldoet de voorziening niet aan de voorwaarden? Dan gaat deze ten koste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. Voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80 procent eindheffing verschuldigd.

Gerelateerde artikelen

MKB kan subsidie aanvragen voor hulp verduurzaming

Lees meer

Vaste onbelaste reiskostenvergoeding bij hybride werken

Lees meer

Terugbetaling vergoeding studiekosten

Lees meer