Home / Nieuws / Werkkostenregeling kerstpakketten

Werkkostenregeling kerstpakketten

De maand december is alweer begonnen en daarmee is de Kerst in zicht. Veel bedrijven geven hun medewerkers een kerstpakket, maar hoe zit het met de verwerking in de administratie van deze pakketten?
De verwerking van de kerstpakketten kan op verschillende manieren geschieden, de werkgever heeft daarbij de keuze tussen de verschillende manieren. Zo kan de werkgever kiezen om het kerstpakket als loon (in natura) aan te merken, maar kan hij er ook voor kiezen om het kerstpakket aan te merken als eindheffingsloon in de werkkostenregeling.

De werkgever kan het kerstpakket aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Daar loon alles is wat een werknemer krijgt vanuit zijn dienstbetrekking, kan het pakket ook als loon (in natura) worden aangemerkt. De werkgever heeft de keuze om het kerstpakket aan te wijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling of als loon voor de werknemer aan te merken.

Kiest de werkgever ervoor om het kerstpakket aan te wijzen als eindheffingsloon, dan valt het kerstpakket in de vrije ruimte. Er is geen gerichte vrijstelling of nihil-waardering voor het kerstpakket. Het kerstpakket moet uiterlijk op het moment van verstrekken door de werkgever aangewezen worden. Is de vrije ruimte al helemaal verbruikt, dan dient de werkgever 80% eindheffing te betalen over het deel dat niet meer in de vrije ruimte valt. De vrije ruimte is vanaf 2020 verhoogd en bedroeg in 2020 1,7% van de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon. Boven deze € 400.000 aan fiscale loonsom bedraagt het percentage aan vrije ruimte 1,2%.

Wordt een kerstpakket aan een uitzendkracht uitgereikt dan wordt dit aangemerkt als loon. Het is loon van derden, omdat de uitzendkracht het kerstpakket van de opdrachtgever ontvangt en niet van het uitzendbureau. De opdrachtgever kan het kerstpakket niet aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte.

Wordt het kerstpakket naar de werknemers toegestuurd, dan tellen ook de bijkomende verzendkosten mee als loon. De verzendkosten kunnen ook aangewezen worden als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Dit geldt ook voor chocoladeletters of (chocolade) paaseitjes.

Wanneer een geschenk voldoet aan drie vereisten van de kleine geschenkenregeling dan zijn de verzendkosten vrijgesteld. De voorwaarden waaraan voldaan dient te worden zijn:
1. Het gaat om een persoonlijk attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven;
2. Het gaat niet om geld of een waardebon;
3. De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. Bezorgkosten hoeven niet meegeteld te worden als deze gespecificeerd zijn of apart gefactureerd.

De verzendkosten van geschenken uit de kleine geschenkenregeling hoeven niet opgenomen te worden in de vrije ruimte, bijvoorbeeld bij bloemen.

Gerelateerde artikelen

Verruiming werkkostenregeling

Lees meer