Home / Nieuws / Webinarreeks: Bij tegenwind moet je je zeilen bijstellen!

Webinarreeks: Bij tegenwind moet je je zeilen bijstellen!

Praktische ondersteuningsprogramma voor ondernemers in crisistijd!

Het COVID-19 virus hakt er behoorlijk in. Niet alleen in de volksgezondheid maar ook in onze economie. Onze regering probeert ons land zo goed mogelijk door deze storm heen te loodsen. Ze worden hierbij continu geconfronteerd met dilemma’s. Deze proberen zij naar eer en geweten zo goed mogelijk te beslechten. Echter elke keuze kent ook slachtoffers. Slachtoffers die vinden dat hun belangen onvoldoende zijn meegenomen in de afwegingen. Maar is dit niet inherent aan het maken van keuzes bij complexe problemen met hoge onzekerheidsfactoren? Ons kabinet, met onze premier voorop, toont in elk geval leiderschap.

Als ondernemer ben je waarschijnlijk ook overvallen door deze crisis. Niemand zag deze crisis echt aankomen. Ook de impact is vele malen groter dan we ons vooraf hadden kunnen voorstellen. Het is echter de nieuwe realiteit. Je zult ernaar moeten acteren. Nu je de eerste schok te boven bent gekomen, is het tijd om persoonlijk leiderschap te tonen. Je dient aan het roer van jouw schip te gaan staan om het naar rustiger vaarwater te leiden.

Om jouw bedrijf weer in veilige haven te krijgen is het van groot belang om nu de juiste stappen te zetten. Als eerste dien je in kaart te brengen welke schade de storm tot op heden heeft aangericht. Daarnaast moet je onderzoeken of de eerste noodreparaties voldoende effect hebben om het schip drijvende te houden. Als de minimale voorwaarden om te varen op orde zijn, dien jij weer de koers te bepalen. Koers naar bekende oorden (je oude business) of naar compleet nieuwe (onontdekte) oorden. Je moet hierbij kunnen vertrouwen op jouw instrumentarium en jouw eerste stuurman. Je zit nog midden in de storm en die kan elk moment weer oplaaien. Het toetsen van de gemaakte keuzes op basis van feiten (geijkte instrumenten liegen niet) is de komende tijd essentieel. Je moet snel kunnen bijsturen als je door de omstandigheden van de koers afwijkt of omdat je nieuwe bestemming toch op een andere plek op de kaart ligt.

Om ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd bieden Pedro Nijsen (VANDAAG) en Jean-Paul Urlings (Bizzdom) de korte seminarreeks Bij tegenwind moet je je zeilen bijstellen! aanIn deze seminarreeks gaan we met elkaar aan de slag om bovengenoemde stappen te zetten. We gebruiken hiervoor we een combinatie van praktische modellen. Hiermee kun je zelf aan de slag om snelle slagen te maken. Natuurlijk ondersteunen wij jou bij de dilemma’s die je onderweg tegen gaat komen. Als leider neem jij de moeilijke beslissingen, echter je gaat dit doen op basis van de juiste informatie (vanuit de juiste tools) en het advies van je eerste stuurman.

De webinarreeks bestaat uit drie onlinebijeenkomsten:

Aan deze reeks kunnen maximaal 10 ondernemers deelnemen om voldoende persoonlijke aandacht te kunnen garanderen.

Deelnemen is kosteloos. Inschrijven kan via dit formulier.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Pedro Nijsen

Gerelateerde artikelen

Derde steunpakket COVID-19

Lees meer