Home / Nieuws / Wat betekent de Brexit voor de btw?

Wat betekent de Brexit voor de btw?

De Brexit heeft een hoop impact op het handelsverkeer tussen de EU en het VK en dus ook op de btw. Er veranderen een hele hoop regelingen en dit heeft wellicht ook invloed op uw onderneming.

Wanneer u goederen inkoop in het VK dient u de btw aan te geven en te betalen bij de Douane. Dit dient niet meer aangegeven te worden als een intracommunautaire verwerving bij rubriek 4b van de btw-aangifte. Het is mogelijk om bij de Belastingdienst een vergunning artikel 23 aan te vragen, dan betaalt u geen btw bij de Douane maar geeft u deze aan bij rubriek 4a ‘leveringen/diensten uit landen buiten de EU’. Indien u levert aan het VK dan is dit geen levering binnen de EU meer, maar een uitvoer buiten de EU. Per 1 januari 2021 worden leveringen voor uitgevoerde goederen naar het VK aangegeven in rubriek 3a ‘Leveringen naar landen buiten de EU’. Tevens vervalt de regeling ‘Voorraad op afroep’ voor goederen die men overbrengt naar het VK. Met betrekking tot diensten geldt dat wanneer deze geleverd worden aan of afgenomen worden door het VK, het VK beschouwt dient te worden als een land buiten de EU. Voor Noord-Ierland geldt een aparte status

De Brexit heeft ook gevolgen voor de MOSS-regeling. Over het 4e kwartaal van 2020 dient men de melding voor het VK op de gebruikelijk manier te doen, uiterlijk 20 januari 2021. Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om de MOSS-regeling te gebruiken, derhalve dient contact opgenomen te worden met de Belastingdienst van Engeland. Wanneer men verzoekt om met een startdatum van 1 januari 2021 of later deel te nemen aan de MOSS-regeling wordt deze niet geaccepteerd als er echter een vaste inrichting voor het VK opgegeven wordt.

Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om een teruggaafverzoek voor het Verenigd Koninkrijk door te sturen via VAT-refund. Wanneer er sprake is van een teruggaafverzoek over een tijdvak vóór 2021 dan kunnen deze verzoeken nog doorgestuurd worden tot 1 april 2021.

Noord-Ierland blijft voor de btw een EU-lidstaat als het om leveringen van goederen gaat. Leveringen aan Noord-Ierland worden vermeld in uw opgaaf ICP. Wanneer er goederen overgebracht worden naar Noord-Ierland onder de regeling ‘Voorraad op afroep’, dan dient u deze ook te vermelden in de opgaaf ICP. Verwervingen van goederen uit Noord-Ierland blijft u aangegeven bij de rubriek ‘Leveringen/diensten uit landen binnen de EU’. Het terugvragen van btw over goederen uit Noord-Ierland kan middels het VAT-refund. Met betrekking tot diensten geldt dat Noord-Ierland géén lidstaat meer is van de EU.

Gerelateerde artikelen

Bent u al goed voorbereid op de Brexit?

Lees meer

Wetswijzigingen

Lees meer

Wijziging overdrachtsbelasting

Lees meer