Home / Nieuws / Verruiming werkkostenregeling

Verruiming werkkostenregeling

Nu de tweede Coronagolf een feit is geworden zitten veel werknemers weer thuis. Thuiswerken geeft zowel voor de werknemer als de werkgever kosten. Als gevolg van de Coronacrisis heeft het kabinet besloten om de werkkostenregeling (WKR) in het jaar 2020 met terugwerkende kracht te verruimen. De verruiming houdt in dat werkgevers € 5.200 extra aan werknemers mogen ‘weggeven’.

Veel werknemers zijn weer thuis aan het werk nu de tweede Coronagolf een feit is geworden. Dit brengt voor zowel werknemers als werkgever kosten met zich mee.

In verband met de Coronacrisis is de werkkostenregeling (WKR) in 2020 met terugwerkende verruimd. Het gaat om een verruiming van 1,7% naar 3%. Dit betekent dat werkgevers € 5.200 extra aan werknemers mogen ‘weggeven’. Wanneer de verruiming niet voldoende is en de vrije ruimte overschreden wordt, dan is hierover 80% eindheffing verschuldigd. Deze eindheffing mag later betaald worden, namelijk over het tweede tijdvak in plaats van over het eerste tijdvak. Als je maandaangifte doet betekent dit dat de WKR eindheffing in maart 2021 betaald dient te worden. De verruiming betekend dat over de eerste € 400.000 aan loonsom 3% gebruikt mag worden voor de werkkostenregeling. Over het deel van de loonsom dat meer bedraagt dan € 400.000 geldt een percentage van 1,2% voor de werkkostenregeling.

Er komt eveneens een verruiming voor studiekosten aan ex-werknemers en er is een kleine verlaging van de vrije ruimte. Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om ook aan ex-werknemers een onbelaste vergoeding te geven voor een opleiding die zij na uitdiensttreding volgen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor scholingskosten als onderdeel van een sociaal plan. Ook kan een nog niet aangewend individueel leerbudget in de toekomst, ook na einde van de dienstbetrekking, worden gebruikt voor een studie.

In het jaar 2021 gaan de percentages in de vrije ruimte niet volledig terug naar het niveau dat voor de Coronacrisis gold. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 aan loonsom. Boven de € 400.000 aan loonsom geldt een vrije ruimte van 1,18%.

Gerelateerde artikelen

Update: coronamaatregelen en -pakketten

Lees meer