Home / Nieuws / Verkapt dienstverband ZZP’ers

Verkapt dienstverband ZZP’ers

De belastingdienst zal tot volgende jaar 1 oktober minder gaan handhaven als een arbeidsrelatie in feite beoordeeld dient te worden als een verkapt dienstverband, waarbij de ZZP’er eigenlijk een werknemer is. In januari 2021 zal er een proef worden geïntroduceerd welke laat zien of werkzaamheden door een zelfstandige uitgevoerd kunnen worden. Doordat deze proef eerder had moeten beginnen is de handhaving op het gebied van arbeidsrelaties en verkapt werknemerschap uitgesteld.

Aan het begin van januari 2021 zal er een webmodule geïntroduceerd worden waarmee een werkgever kan zien of het mogelijk is om werkzaamheden door een zelfstandige uit te laten voeren. Dit zal een proef zijn die zo’n zes maanden gaat duren. Gezien het feit deze proef eerder had moeten beginnen is de handhaving op het gebied van arbeidsrelaties en verkapt werknemerschap uitgesteld.

Het doel van de proef, die begin januari 2021 start, is om meer helderheid te bieden of werkzaamheden binnen of buiten een dienstbetrekking gedaan kunnen worden en of er loonheffing afgedragen dient te worden. Er wordt een webmodule geïntroduceerd waarmee werkgevers kunnen zien of het mogelijk is om de werkzaamheden die vervuld dienen te worden door een zelfstandige uitgevoerd kunnen worden. De proef zal zo’n zes maanden gaan duren en in de zomer van 2021 zal gekeken worden wat het effect is van de proef en of er wellicht een definitieve module wordt ingezet. Na afloop van de proef beslist het kabinet wanneer de handhaving weer wordt opgestart. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat deze handhaving op z’n vroegst op 1 oktober 2021 wordt opgestart. Het besluit om te gaan handhaven zal tijdig gecommuniceerd worden.

Dit betekent niet dat er nu helemaal geen controle zal zijn. De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen, geeft voorlichting en zal een helpende hand bieden om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie niet aangemerkt kan worden als dienstbetrekking volgens de huidige wet- en regelgeving. Er zal contact worden gelegd en overleg worden gepleegd met opdrachtgevers. Wanneer de aanwijzingen van de Belastingdienst niet worden opgevolgd of wanneer er sprake is van kwaadwillendheid zal de Belastingdienst alsnog handhaven.

Gerelateerde artikelen

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Lees meer

Arbeidsrechtelijke maatregelen coronavirus

Lees meer