Home / Nieuws / Vereniging van Nederlandse Gemeenten: blijf zorgaanbieders betalen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten: blijf zorgaanbieders betalen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gemeenten via een brief opgeroepen om een eenduidig beleid te voeren ten opzichte van de betaling van gecontracteerde zorgaanbieders. Belangrijke boodschap daarbij is: blijf zorgaanbieders betalen ook als er geen zorg geleverd kan worden. VANDAAG juicht dit toe. Eenduidig beleid en continuiteit van betalingen is voor alle partijen essentieel in deze lastige tijden!

Hieronder de belangrijkste passage uit de brief over dit onderwerp.

Omgaan met afspraken en contracten tussen gemeenten en aanbieders

Behoefte aan duidelijkheid

Zowel bij aanbieders als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan hoe in deze situatie om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. Momenteel zijn gemeenten niet allemaal eenduidig richting aanbieders. Een vaste lijn kan rust geven. We roepen gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft.

Compensatie voor gemeenten

Wij zijn in gesprek met het Rijk over de vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken. De zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk.
Een besluit over vergoeding zal de komende dagen verder worden uitgewerkt. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk nadere informatie.

Gerelateerde artikelen

Zorgverzekeraars komen met Continuïteitsbijdrage-regeling

Lees meer