Home / Nieuws / Veranderingen vennootschapsbelasting 2020

Veranderingen vennootschapsbelasting 2020

Naast de veranderingen in de overdrachtsbelasting en de (on)kostenvergoedingen zullen er ook veranderingen worden doorgevoerd. De veranderingen voor 2020 hebben te maken met de Coronacrisis.

Fiscale Coronareserve
Een verlies over het jaar 2020 kan verrekend worden met de winst over het jaar 2019 middels carryback. Dit kan echter pas wanneer er aangifte is gedaan over het jaar 2020 en er een definitieve aanslag over het jaar 2019 is ontvangen. Gezien er veel tijd overheen kan gaan voordat het verlies verrekend kan worden, kan dit leiden tot liquiditeitsproblemen.

Wanneer er voor het jaar 2020 een verlies wordt verwacht in verband met de coronacrisis mag deze in 2019 al in aftrek worden gebracht. Dit kan bewerkstelligd worden door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan de winst over het jaar 2019. Wanneer de coronareserve is gevormd, kan er om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over het jaar 2019 worden gevraagd. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en in zijn geheel vrij.

De coronareserve zorgt ervoor dat de winst over het jaar 2019 lager wordt. Wanneer er nog verrekenbare verliezen uit het verleden staan, is het mogelijk dat er minder verlies kan worden verrekend of dat een oud verlies verdampt.

TOGS- en TVL-uitkering
In verband met de coronacrisis zijn er verschillende regelingen in het leven geroepen om bedrijven te hulp te schieten. Zo zijn ook de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 en de Tegemoetkoming Vaste Lasten ontwikkeld. Wanneer een bedrijf een eenmalige uitkering heeft gekregen op grond van een van deze twee noodmaatregelen dan zijn deze tegemoetkoming onbelast. Dit geldt ook voor eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma die belasting betalen via de inkomstenbelasting.

Gerelateerde artikelen

Wijziging overdrachtsbelasting

Lees meer