Home / Nieuws / Vaststelling TVL eerste kwartaal van start

Vaststelling TVL eerste kwartaal van start

Afgelopen week is het RVO gestart met het vaststellen van de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) over het 1e kwartaal van 2021. Ondernemers zullen de komende tijd een verzoek van het RVO krijgen om de vaststelling in te dienen.

Deze verzoeken worden per e-mail verstuurd, waarin wordt gevraagd om de werkelijke omzet over desbetreffende periode door te geven. De deadline voor het doorgeven van de werkelijke omzet is 1 oktober 2021. Het formulier is vaak al (deels) ingevuld met de gegevens die zijn ontvangen via de Belastingdienst. Wanneer gegevens zijn ingevuld dient de ondernemer deze te controleren en waar nodig aan te passen of aan te vullen. Vervolgens dient er een akkoord gegeven te worden.

Het RVO streeft ernaar om de ondernemers zo snel mogelijk bericht te geven over het definitieve bedrag aan TVL waarop zij recht hebben. Als het daadwerkelijke omzetverlies gelijk is aan het geschatte omzetverlies dat is opgegeven bij de aanvraag, dan ontvangt de ondernemer de laatste 20% van het voorlopig aangegeven bedrag. Wanneer het omzetverlies hoger is, dan ontvangt de ondernemer meer subsidie. Bij een lager daadwerkelijk omzetverlies dient de ondernemer (een deel van) het voorschot terug te betalen.

Indien er sprake is van een lager daadwerkelijk omzetverlies en er (een deel van) het voorschot terugbetaald dient te worden, terwijl terugbetalen lastig is, dan is het mogelijk om een renteloze betalingsregeling aan te vragen die schikt voor de ondernemer.

Gerelateerde artikelen

Een vakantieauto en de bijtelling: wat zijn de gevolgen?

Lees meer

Jaarvergadering mag digitaal

Lees meer

Loket NOW 6 opent!

Lees meer