Home / Nieuws / Update coronamaatregelen

Update coronamaatregelen

Gisterenavond, 12 januari 2021, heeft het kabinet aangekondigd dat er aanvullingen komen op het steun- en herstelpakket in verband met de Coronacrisis. Het kabinet bekijkt nog wat hiervoor nodig en mogelijk is. Vooralsnog, onder voorbehoud, gelden onderstaande regelingen en data voor de huidige steun- en herstelmaatregelen.

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
Als ondernemer is het mogelijk om een groot deel van de loonkosten vergoed te krijgen als er minimaal 20% omzetverlies wordt gerealiseerd. Vanaf 1 april dient er sprake te zijn van minimaal 30% omzetverlies. Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan voldaan dient te worden. De NOW 3.2, over het tijdvak januari 2021 tot en met maart 2021, zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf begin februari 2021 aangevraagd kunnen worden.

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
De Tozo kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin u woont. De Tozo is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. De Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en kan nog steeds aangevraagd worden. Wanneer de Tozo op 15 januari 2021 wordt aangevraagd, dan kan deze aangevraagd worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Ook aan de aanvraag van de Tozo zijn voorwaarden verbonden.

TVL: Tegemoetkoming voor Vaste Lasten
De Tegemoetkoming Vaste Lasten is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzetverlies hebben en hulp nodig hebben bij het betalen van de vaste lasten. De vaste lasten dienen minimaal € 3.000 per periode bedragen. De TVL voor het eerste kwartaal van 2021 kan naar verwachting in februari 2021 aangevraagd worden.

Belastingmaatregelen
Naast bovengenoemde maatregelen is er tevens de mogelijkheid om bijzonder uitstel van belasting aan te vragen. Tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om bijzonder uitstel van belasting aan te vragen. Na 1 april 2021 dient de belasting wel binnen de normale termijn betaald te worden. Na afloop van het bijzonder uitstel ontvangt u een brief met een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 en soepelere voorwaarden.

Hoe de maatregelen van het kabinet eruit komende te zien is nog onbekend. Op het moment dat hierover meer duidelijk is zullen wij u informeren en tevens aangeven of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de huidige steun- en herstelpakket.

Gerelateerde artikelen

Derde steunpakket COVID-19

Lees meer

Noodmaatregelen corona

Lees meer

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Lees meer