Home / Nieuws / Update: coronamaatregelen en -pakketten

Update: coronamaatregelen en -pakketten

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd, welke waarschijnlijk 3 november worden aangescherpt. We bespreken hierbij onderstaande maatregelen- en pakketten:
– TVL
– NOW 3.0
– Definitieve toekenning NOW 1.0
– Tozo 3.0
– Uitstel van betaling belastingen

Op 3 november worden de nieuwe maatregelen, welke dinsdag 13 oktober aangekondigd zijn, waarschijnlijk aangescherpt. Hieronder bespreken we een aantal belangrijke maatregelen die binnenkort in zullen gaan.

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
De tegemoetkoming vaste lasten is verlengd tot en met juni 2021. Deze maatregel staat open voor dezelfde sectoren als de sectoren waarvoor eerder de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) in het leven is geroepen. Met betrekking tot deze maatregel onderscheiden we 4 perioden:
1. juni 2020 tot en met september 2020; aan te vragen tot 31 oktober 2020
2. kwartaal 4 2020; aan te vragen vanaf november 2020
3. kwartaal 1 2021; en
4. kwartaal 2 2021.

De maximale hoogte van de tegemoetkoming bedraagt vanaf het 4e kwartaal 2020 € 90.000 per bedrijf, per periode van drie maanden. De hoogte is afhankelijk van een aantal factoren. Om in aanmerking te komen voor de TVL dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden.

2. NOW 3.0
Ook de NOW is verlengd met 3 tijdvakken;
1. Kwartaal 4 2020 (NOW 3.1);
2. Kwartaal 1 2021 (NOW 3.2) én
3. Kwartaal 2 2021 (NOW 3.3).

De NOW 3.0 verschilt ten opzichte van de NOW 1.0 en NOW 2.0 in het vergoedingspercentage dat geleidelijk afgebouwd wordt van 90% naar 60%. Daarnaast dient het minimale omzetverlies met ingang van NOW 3.2 ten minste 30% te bedragen. Eveneens mag de loonsom nu dalen met respectievelijk 10%, 15% en 20% zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.

Ieder tijdvak kan apart aangevraagd worden, naar alle waarschijnlijkheid kan de NOW 3.1 vanaf 16 november 2020 tot 31 december 2020 worden aangevraagd.

3. Definitieve toekenning NOW 1.0
Vanaf 7 oktober kun je een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling voor de NOW 1.0. Bedraagt de definitieve toekenning tussen de € 25.000 en € 125.000, dan is een deskundigenverklaring noodzakelijk, bedraagt de definitieve toekenning meer dan € 125.000 dan is het verplicht een accountantsverklaring toe te voegen. Wanneer een accountantsverklaring verplicht is, dient het verzoek tot definitieve toekenning uiterlijk 29 juni 2021 ingediend te zijn. Voor alle andere situaties geldt dat het verzoek uiterlijk 23 maart 2021 ingediend te zijn.

Wanneer er geen omzetverlies van minimaal 20% is gerealiseerd, kan de aanvraag nog ingetrokken worden.

4. TOZO
Net als de TVL en de NOW 3.0 wordt ook de TOZO verlengd tot eind juni 2021. Ook hier gelden 3 tijdvakken;
1. Kwartaal 4 2020;
2. Kwartaal 1 2021 én
3. Kwartaal 2 2021.
Voor het tweede kwartaal 2021 geldt dat er een beperkte vermogenstoets wordt ingevoerd. Het aanvragen van de TOZO voor kwartaal 4 2020 en kwartaal 1 2021 kunnen bij de woongemeente ingediend worden.

5. Uitstel van betaling belastingen
In het pakket van maatregelen dat het kabinet heeft aangeboden was ook het uitstel van betaling van belastingen opgenomen. Inmiddels is er een betalingsregeling bekend gemaakt om met ingang van 1 juli 2021 in maximaal 36 maanden de openstaande belastingschulden te betalen. De aangiften die niet zijn meegenomen in het bijzonder uitstel dient u echter wel op tijd te betalen.

Tot en met 31 december 2020 kan onder voorwaarden het uitstel van betaling verlengd worden.

Heeft u vragen over een van de regelingen, neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Noodmaatregelen corona

Lees meer