Home / Nieuws / Update aanvragen NOW 5 en TVL

Update aanvragen NOW 5 en TVL

Het aanvragen van de NOW 5 is nu mogelijk. Tot en met woensdag 30 juni 2021 is het mogelijk om een aanvraag voor de maanden april, mei en juni 2021 in te dienen.

Om in aanmerking te komen voor de NOW dient er sprake te zijn van minimaal 20% omzetverlies in de maanden waarover de NOW wordt aangevraagd. Daarnaast is aanvragen alleen mogelijk als de werknemers van het bedrijf sociaal verzekerd zijn in Nederland. Ook geldt dat de werkgever zijn werknemers 100% dient door te betalen, hij/zij de subsidie gebruikt voor het betalen van de loonkosten, zijn/haar werknemers informeert over de goedgekeurde aanvraag en loonaangifte blijft doen op de aangegeven momenten. Als werkgever dien je je werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen, dit dient bij de aanvraag van de NOW verklaart te worden.

In de tweede helft van de maand juni zal ook de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 opengesteld worden. Voor de TVL 2e kwartaal 2021 wordt een ruimere referentieperiode gehanteerd, men kan kiezen voor het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020 als referentieperiode. Aan de aanvraag zelf verandert niets. Wel bedraagt het vergoedingspercentage voor het 2e kwartaal van 2021 100%, in tegenstelling tot het 1e kwartaal van 2021 waarin 85% werd vergoed. De voorwaarden van een omzetverlies van minimaal 30% en een minimumbedrag van € 1.500 aan vaste lasten in het desbetreffende kwartaal blijven van kracht.

Ook startende ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen met ingang van 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL.
De startende ondernemers kunnen rekening op een tegemoetkoming wanneer in het eerste kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies is geleden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Voor het tweede kwartaal van 2021 kunnen de startende ondernemers gebruikmaken van de ‘gewone’ TVL-regeling. Naast de voorwaarde dat er minimaal 30% omzetverlies dient te zijn geleden, geldt ook de voorwaarde dat de ondernemer minimaal € 1.500 aan vaste lasten heeft gehad in het kwartaal en dat het vestigingsadres van de onderneming niet hetzelfde is als het woonadres van de onderneming. Startende ondernemers kunnen TVL aanvragen van 31 mei tot 12 juli.

Gerelateerde artikelen

Waarschuwing voor gevolgen verruiming TVL voor NOW

Lees meer

Verlenging steunmaatregelen

Lees meer

Steunpakket voor periode na corona

Lees meer