Home / Nieuws / Update Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Update Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

De belangrijkste richtlijnen van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid zijn bekend. Het UWV is de uitvoerende partij van deze regeling.

Vandaag zijn de belangrijkste contouren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Het UWV is uitvoerder van deze regeling. Hierbij is duidelijk geworden dat maandag 6 april het digitale loket open gaat en aanvragen ingediend kunnen worden. Bedrijven die al een aanvraag voor werktijdverkorting hebben aangevraagd ontvangen binnenkort een verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren. Zij vallen ook onder de NOW.

Invulling regeling

De regeling is voor het behoud van werkgelegenheid en gaat met terugwerkende kracht (per 1 maart) in. De overheid neemt tot 90% van de loonkosten voor haar rekening in deze crisisperiode (in eerste instantie 3 maanden) om geen werkgelegenheid verloren te laten gaan. De hoogte van de vergoeding hangt samen met het omzetverlies van de onderneming. Het verwachte omzetverlies wordt bepaald door 25% van de jaaromzet van 2019 af te zetten tegen de (verwachte) omzet in 3 maanden in 2020. De loonsom wordt bij aanvraag bepaald op basis van het SV-loon van januari 2020 (aangifte loonbelasting) plus 30% opslag voor overige werkgeverslasten. Hieronder een kort rekenvoorbeeld.

Er wordt binnen 5 weken een voorschot uitgekeerd (80% van het aangevraagde bedrag). Achteraf wordt, op basis van de definitieve cijfers, berekend wat de daadwerkelijke omzetdaling, de daadwerkelijke loonsom en de daarmee samenhangende NOW-uitkering is. Op basis hiervan wordt er extra uitgekeerd of teruggevorderd.

Uitzondering voor zorgaanbieders

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning primair wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en niet bij het UWV.

 

Via deze link vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden.

Gerelateerde artikelen

Derde steunpakket COVID-19

Lees meer