Home / Nieuws / Tussentijdse aanbesteding Wlz

Tussentijdse aanbesteding Wlz

Zorgaanbieders hebben in juli 2020 de kans gehad om zich in te schrijven voor een contract binnen de Wlz. De volgende mogelijkheden voor een Wlz-ZIN contract in het jaar 2021 zijn alweer in zicht. Zorgaanbieders kunnen zich tot 1 februari 2021 of tot 1 mei 2021 inschrijven. Het streven is om een beoordelingstermijn van 2 maanden te hanteren. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid dan bevelen wij u aan om snel te starten.

Afgelopen juli hebben zorgaanbieders de kans gehad om zich in te schrijven voor een contract binnen de Wlz. Echter doen de volgende mogelijkheden voor een Wlz-ZIN contract in 2021 zich weer voor; een zorgaanbieder kan zich inschrijven tot 1 februari 2021 of tot 1 mei 2021. Er wordt gestreefd naar een beoordelingstermijn van ongeveer 2 maanden. Indien u hiervan gebruik wilt maken, raden wij u aan hier spoedig mee te starten. Het inschrijfproces vergt een aantal te doorlopen stappen, waaronder de aanvraag van een Wtzi. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een Raad van Toezicht/ Commissarissen zijn die opgenomen is in het KvK- uittreksel, én moeten de statuten op orde zijn. Dit is een stap die een aantal weken in beslag kan nemen als hier nog mee gestart moet worden. Bovendien duurt de aanvraag van een Wtzi 4 tot 8 weken. Pas na de toekenning van de Wtzi kunnen verschillende zaken aangevraagd worden. Daarbij dient er een ondernemingsplan- inclusief begroting te zijn.

Indien u vragen heeft over de inschrijfprocedure, of ondersteuning nodig heeft gedurende de inschrijving, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Anouk van der Linden.

Gerelateerde artikelen

Wet ‘WIEG’

Lees meer