Home / Nieuws / Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is live!

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is live!

Begin deze week hebben we u geïnformeerd over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Op dat moment waren de eisen en voorwaarden voor de aanvraag nog niet bekend. Deze zijn op 27 maart bekend gemaakt. De uitvoering de Tozo ligt bij de gemeenten en geldt tot nader order tot 1 juni.

De Tozo is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP’ers, die in de financiële problemen komen door het wegvallen van hun inkomsten. Zij komen in aanmerking voor inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat er een grotere kans bestaat tot voortzetting van hun onderneming.

Inkomensondersteuning

De Tozo is speciaal gemaakt voor de coronacrisis en lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Net zoals bij de Bbz zijn de bedragen gebaseerd op het bedrag wat nodig is ten behoeve van levensonderhoud.

Om in aanmerking te komen voor de inkomensondersteuning, moet u als zelfstandige kunnen verklaren dat u verwacht dat uw inkomsten als gevolg van de coronacrisis de komende drie maanden onder het sociaal minimum ten behoeve van levensonderhoud zal zijn. Uw inkomen zal dan maximaal drie maanden worden aangevuld. Deze aanvulling betreft een gift en hoeft daarom niet te worden terugbetaald. Bij gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot €1.500,- netto. Dit is ook het geval wanneer beide partners zelfstandige ondernemer zijn, conform de regels van de Participatiewet. Voor alleenstaanden wordt er tot €1.050,- netto aangevuld.

Mocht u als zelfstandige meer verdienen dan de bijstandsnorm, of uit een regulier dienstverband meer loon ontvangen dan deze bijstandsnorm, komt u niet in aanmerking voor deze aanvulling.

Bedrijfskrediet

Komt u als zelfstandig ondernemer als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen, kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Het maximum van dit krediet bedraagt €10.157,- tegen een rente van 2%. Het krediet zal binnen vier weken beschikbaar zijn. Er hoeft geen aflossing plaats te vinden tot januari 2021 en de lening heeft een maximale looptijd van drie jaar.

Versnelde aanvraagprocedure

Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, aangezien deze ten opzicht van de Bbz enkele versoepelde voorwaarden kent. Zo wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van uw onderneming en heeft het inkomen en vermogen (huis en spaarrekening) van uw partner geen invloed op de tegemoetkoming. Hierdoor is de Tozo eenvoudiger en sneller uit te voeren dan de Bbz, waarbij de aanvraag binnen 13 weken werd afgerond.

Voorwaarden

Om misbruik en druk op de uitvoering van de Tozo te voorkomen, heeft het kabinet zelfstandig ondernemers opgeroepen om alleen gebruik te maken van deze regeling als het echt nodig is. Achteraf zal op onderstaande voorwaarden worden gecontroleerd. Bij fraude zijn gemeenten verplicht om de toegekende aanvullingen terug te vorderen en tevens een boete op te leggen.

Om voor de Tozo in aanmerking te komen, moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van Tozo? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Gerelateerde artikelen

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Lees meer