Home / Nieuws / Terugbetaling vergoeding studiekosten

Terugbetaling vergoeding studiekosten

Een werknemer moet een onbelaste vergoeding voor studiekosten terugbetalen aan de werkgever. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd hoe hiermee om te gaan. Het komt namelijk regelmatig voor dat werknemers bij ontslag een onbelaste vergoeding moeten terugbetalen aan de werkgever.

Als een werknemer een onbelaste studiekostenvergoeding terugbetaalt, is er geen sprake van negatief loon: het dient dus terugbetaald te worden uit het nettoloon. In het jaar van terugbetaling mag de werknemer het terugbetaalde bedrag wel aanmerken als scholingsuitgaven in de aangifte IB.

Het is ook mogelijk dat de nieuwe werkgever de terugbetaling vergoedt – dat is mogelijk in het kalenderjaar van terugbetaling of buiten het kalenderjaar van terugbetaling. Wanneer dit gebeurt binnen hetzelfde kalenderjaar mag de nieuwe werkgever de terugbetaling gericht vrijgesteld vergoeden. Als een nieuwe werkgever een vergoeding toekent na afloop van het jaar waarin de werknemer de vergoeding terugbetaalt aan de oude werkgever, is deze vergoeding niet gericht vrijgesteld. Voor de werknemer vormde de terugbetaling in het desbetreffende jaar aftrekbare scholingsuitgaven.

De werkgever kan de vergoeding wel aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte. Er moet dan wel voldaan zijn aan de gebruikelijkheidstoets.

De vergoeding in een later kalenderjaar is wel gericht vrijgesteld als:
– de nieuwe werkgever de vergoeding al onvoorwaardelijk heeft toegezegd in het jaar waarin de werknemer het bedrag terugbetaalt, en
– de werknemer de terugbetaling niet in de aangifte IB heeft opgenomen als scholingsuitgaven.

Als een nieuwe werkgever de terugbetalingsverplichting van de werknemer overneemt en rechtstreeks aan de oude werkgever betaalt, heeft deze betaling geen gevolgen voor de loonheffingen en de IB.

Gerelateerde artikelen

Aanvragen STAP-budget vanaf maart 2022

Lees meer

Huidig beleid wet DBA

Lees meer

Vaststelling TVL eerste kwartaal van start

Lees meer