Home / Nieuws / Subsidieregeling: € 1.000 voor uitzonderlijke prestatie zorgprofessional tijdens Covid-19

Subsidieregeling: € 1.000 voor uitzonderlijke prestatie zorgprofessional tijdens Covid-19

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector ‘Zorg en welzijn’ hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van €1.000 netto.

Zorgaanbieders kunnen als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kan als de zorgaanbieder van mening is dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Op de site van Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat de handreiking voor de Subsidieregeling ‘Bonus Zorgprofessionals‘.

De aanvraagperiode ging in op 1 oktober jl. en loopt tot en met 29 oktober a.s.. Op de site van DUS-I treft u informatie aan hoe u als zorgaanbieder een aanvraag kunt indienen en welke informatie u hiervoor moet aanleveren. Zodra de volledige aanvraag is ingediend krijgt u binnen 13 weken een bericht of de subsidie toegekend wordt.

Gerelateerde artikelen

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) interessant voorstel van kabinet

Lees meer