Home / Nieuws / Productie-verantwoording Jw en Wmo

Productie-verantwoording Jw en Wmo

Het jaar 2020 is bijna voorbij. In dit uitzonderlijke jaar is er door het coronavirus veel veranderd voor u. Op alle mogelijke manieren heeft u zich ingespannen om de zorg te kunnen blijven leveren die uw cliënten nodig hadden. Ook laat dit jaar zijn financiële sporen na. De zorgfinanciers hebben waar het kon de negatieve financiële gevolgen voor u willen beperken door coronamaatregelen zoals de omzetcompensatie, de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling in werking te stellen.

Dit zorgt ervoor dat de aankomende financiële verantwoording in het sociaal domein (JW en Wmo) er anders uit zal zien dan in voorgaande jaren. Door verschillende stakeholders is er een aanpak vastgesteld, die ervoor moet zorgen dat onnodige administratieve lasten worden voorkomen.
Er is hierbij sprake van één verantwoording op basis van een ‘drie-sporen beleid’:

– Spoor één: verantwoording door de zorgaanbieder over de geleverde zorg (regulier of in aangepaste vorm) met behulp van de formats productieverantwoording en het landelijk accountantsprotocol;
– Spoor twee: overeenstemming over de niet-geleverde zorg (continuïteitsbijdrage) en meerkosten;
– Spoor drie: toelichting door de zorgaanbieder op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten, in een bijlage bij de jaarrekening.

Mocht er verantwoording via spoor 2 en 3 plaats gaan vinden, is het raadzaam om hier tijdig over in gesprek te gaan met de betreffende gemeente(n). Zodra wij meer informatie krijgen over de financiële verantwoording, zullen wij deze met u delen. Mocht u eerder al vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze Specialisten Zorgadministratie via 040 – 303 09 04 of bo@vandaag.nu.

Gerelateerde artikelen

Aanbestedings-procedures- en regels

Lees meer