Home / Nieuws / Prinsjesdag

Prinsjesdag

Dinsdag 15 september was het de derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag. In het Belastingplan van 2021 zijn een heel aantal voorstellen gedaan. Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen genoteerd.

Op 15 september is het Belastingplan 2021 geïntroduceerd, waarin een heel aantal wijzigingen en voorstellen zijn gedaan. De belangrijkste hebben wij hieronder uiteengezet.

Voor iedereen geldt dat het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting wordt verhoogd naar € 50.000 per persoon. Wanneer u een partner heeft bedraagt het heffingsvrij vermogen € 100.000, dit was € 30.846 respectievelijk € 61.692.  Dit betekent dat over de waarde van de bankrekeningen, beleggingen, etc. tot € 50.000 c.q. € 100.000  geen belasting wordt geheven. Daarnaast geldt vanaf 2021 dat huizenkopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen bij de aankoop van hun eerste woning. Voor panden die gebruikt worden als belegging geldt een overdrachtsbelasting van 8%. Als laatste daalt het belastingtarief in de inkomstenbelasting in 2021 van 37,35% naar 37,10% voor inkomens tot € 68.507, dit tarief wordt uiteindelijk verlaagd naar 37,03%. Over inkomens die hoger zijn dan € 68.507 geldt een belastingtarief in de inkomstenbelasting van 49,5%. Daarnaast veranderen er een aantal kortingen die van toepassing zijn op de inkomstenbelasting.

Voor ondernemers geldt dat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd met € 360 per jaar. Daarnaast is besloten dat de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren en de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB niet tot de winst gerekend hoeven te worden. Dit betekent dat ze zijn vrijgesteld van belastingheffing. Als laatste is er een nieuwe, tijdelijke investeringskorting ingevoerd, de Baangerelateerde Investeringskorting. Een bepaald percentage van de gedane investeringen kan in mindering worden gebracht op de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Ondernemers voor de vennootschapsbelasting mogen onder voorwaarden een coronareserve vormen voor een coronagerelateerd verlies uit 2020. Het verlies uit 2020 kan dan versneld worden verrekend met de winst uit 2019. Daarnaast wordt het lage tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd naar 15%. Dit tarief geldt voor winsten tot € 245.000. Ook geldt dat vanaf 1 januari 2022 de voorwaartse verliesverrekening onbeperkt toegepast kan worden. Dit geldt tot een grens van € 1 miljoen, boven deze grens zijn de verliezen slechts te verrekenen met 50% van de winst boven de € 1 miljoen.

Gerelateerde artikelen

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) interessant voorstel van kabinet

Lees meer