Home / Nieuws / Petitie: Continuïteit Sociaal Domein

Petitie: Continuïteit Sociaal Domein

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de financiële maatregelen om de verschillende economische sectoren overeind te houden in deze moeilijke tijd. Het sociaal domein heeft hierin een bijzondere plek omdat deze sector (grotendeels) gefinancierd wordt vanuit overheidsmiddelen. Door de decentralisatie ligt het grootste gedeelte van de uitvoering bij gemeenten. Gemeenten hebben daarbij een hoge mate van beleidsvrijheid. Deze vrijheid zorgt (gezien de huidige tekorten) al voor voldoende uitdagingen in een niet crisissituatie. In de huidige corona-crisis komt daar nog een grote uitdaging bij. Hoe gaan de gemeenten om met de beschikbare middelen? Hoe kunnen zij zorgen voor de continuïteit van zorgaanbieders om daarmee de zorg aan cliënten te kunnen waarborgen?

Uitdaging van de beleidsvrijheid gemeenten

Gemeenten kunnen hun eigen beleid bepalen hoe zij omgaan met de financiering van aanbieders in deze lastige tijd. VWS en VNG doen een ‘zeer dringend beroep’ op gemeenten om hun aanbieders ‘financieële zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020’. Dit advies wordt van harte ondersteund door de brancheorganisaties, de vakbonden en ons. Vanuit de berichtgeving uit het hele land gaan gemeenten daar allemaal op eigen wijze mee om. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en onzekerheid bij aanbieders. Iets wat deze organisaties en hun medewerkers op dit moment niet kunnen gebruiken. Zij staan mee in de frontlinie en moeten continu lastige afwegingen maken hoe ze hun cliënten maximaal kunnen ondersteunen met alle restricties die er zijn. Medewerkers en bestuurders komen dagelijks voor dilemma’s te staan waarbij zij waarden moeten afwegen. Wat weegt het zwaarste? De benodigde zorg van de cliënt, de veiligheid/gezondheid van medewerker, de continuïteit van de organisatie of de te leveren maatschappelijke waarde?

Financiële continuïteit aanbieders

Het lijkt er nu op dat er landelijk afgesproken gaat worden dat de aangekondigde NOW regeling voor het Sociaal Domein géén voorliggende voorziening is. Dit zorgt voor extra onzekerheid bij aanbieders die een groot gedeelte van hun zorg op dit moment niet of beperkt kunnen leveren (bijvoorbeeld dagopvang en ambulante begeleiding/verzorging). Deze aanbieders dienen hun personeel ‘gewoon’ door te betalen. Als gemeenten de financiële zekerheid niet gaan bieden (lees vergelijkbare vergoedingen als voorgaande maanden) dan dreigen deze aanbieders de crisis niet te overleven. Ze worden in elk geval gedwongen om bedrijfseconomische maatregelen (lees beëindigen van dienstverbanden) te nemen. Dit kan niet de insteek zijn.

Oproep voor bieden zekerheid

Vanuit VANDAAG willen wij daarom een dringende oproep doen aan alle gemeenten om tot een (zoveel als mogelijk) eenduidig beleid te komen. Blijf aanbieders van voldoende liquide middelen voorzien zodat zij de zorg aan cliënten kunnen blijven leveren, geen medewerkers (waaraan er tot twee weken terug een tekort was en die we als maatschappij eigenlijk nu heel hard nodig hebben) hoeven te ontslaan en aanbieders aan hun solvabiliteitsratio’s (vaak contractueel vastgelegd) kunnen blijven voldoen. Verkeerde keuzes kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de continuïteit van het hele sociaal domein.

Juist nu kunnen gemeenten de armen in elkaar slaan voor gelijk beleid. Voorkom hiermee extra administratieve lasten voor de aanbieders. Landelijk is de laatste maanden vanuit de schrapsessies (Rita Verdonk) hard gewerkt om de administratieve last binnen de zorg te beperken. De huidige crisissituatie moet dit werk niet teniet doen. Laten we de komende maanden samen acteren op basis van vertrouwen! Alleen op deze wijze komen we samen door deze crisis heen. De convenanten voor gemeenten die Ben Bugter en Tim Robbe hebben geschreven zijn in onze ogen een mooie basis voor dit eenduidige beleid.

Petitie voor gemeenten

Deelt u (als zorgaanbieder) onze mening? ‘Like’ dit artikel op LinkedIn dan en/of voorzie het van uw commentaar. Deel het daarna in uw eigen netwerk zodat we zoveel mogelijk bereik hebben. Wij zullen er zorg voor dragen dat dit, via onze partner, Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), gedeeld wordt met VWS en VNG.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Pedro Nijsen

Gerelateerde artikelen

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stopt alle reguliere inspecties

Lees meer