Home / Nieuws / NTA 7516 – Wat is dat eigenlijk?

NTA 7516 – Wat is dat eigenlijk?

De NTA-7516 is in mei 2019 in werking getreden, inmiddels zijn ook de technische handreiking en het certificeringsschema gereed. We zien dat er steeds meer aandacht aan dit thema wordt gegeven.

In mei 2019 is de NTA 7516 in werking getreden. Inmiddels is ook de technische handreiking en het certificeringsschema gereed. De adviseurs van VANDAAG zien een toenemende aandacht op dit thema, bij zowel zorgorganisaties als externe toezichthouders. Tijd voor een korte toelichting!

De NTA 7516 is de norm voor veilige ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie. Hieronder vallen e-mail, chatdiensten, portalen en messengers. De norm beschrijft aan welke, ruim twintig eisen, organisaties en de oplossingen die zij gebruiken moeten voldoen als ze willen claimen veilig te zijn. De NTA 7516 heeft twee belangrijke doestellingen:

De NTA 7516 geldt voor alle organisaties die gebruikmaken van ad hoc communicatie voor het delen van gezondheidsinformatie. Zorgorganisaties dus, maar ook bijvoorbeeld gemeenten, juridische dienstverleners en verzekeraars.

Voldoen aan de NTA 7516 is niet verplicht. Je kunt er als organisatie voor kiezen om niet ad hoc te communiceren. In de praktijk komt dit echter maar weinig voor.

Als de NTA 7516 geldt voor uw organisatie, moet u voldoen aan de normen. Dit kan echter alleen als u gebruik maakt van NTA 7516-gecertificeerde oplossingen. Kortom: zowel de organisatie zelf, als de leverancier van oplossingen die zich kwalificeren als oplossing voor veilige e-mail of veilige chat, moeten zich inspannen de normen van de NTA 7516 correct na te leven.

Wilt u meer informatie over of ondersteuning bij de NTA 7516? De adviseurs van VANDAAG staan voor u klaar!

Voor de toekomst: de Wtza

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen. Zoals het ernaar uitziet, wordt de Wtza per 1 juli 2021 ingevoerd. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen.

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten instellingen én solistisch werkende zorgverleners. Zorgaanbieders die zorg leveren in de zin van de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en die ‘andere zorg’ leveren (denk aan alternatieve geneeswijzen) vallen onder de Wkkgz en daarmee tevens onder de Wtza. Of de Wtza ook gaat gelden voor jeugdhulpaanbieders vallend onder de Jeugdwet, is nog niet definitief bekend.

Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en om het risicogestuurd toezicht aan te scherpen. Hiermee verwacht het ministerie van VWS fraude in de zorg beter aan te kunnen pakken.

Concreet bevat de Wtza de volgende elementen:

De adviseurs van VANDAAG blijven de ontwikkelingen op dit thema volgen en adviseren u hier zo nodig later verder over.

Uitgestelde audits tijdens COVID-19
De adviseurs van VANDAAG constateren dat diverse externe audits bij (zorg)organisaties uitgesteld zijn of nog uitgesteld worden gedurende de COVID-19 periode. Uitstel betekent echter geen afstel. In verschillende (zorg)organisaties zijn de audits reeds ingehaald of worden ze opnieuw ingepland, al dan niet in aangepaste vorm. Nieuw hierin is de audit op afstand, ofwel de remote audit. Handig, maar ook even wennen en aanpassen.

Wij kunnen ons voorstellen dat een uitgestelde audit of een audit in een andere vorm impact heeft op uw kwaliteitsmanagementcyclus en uw organisatie. Wij willen graag laten weten er te zijn voor u om samen met u mee te denken en te werken aan creatieve oplossingen. Neem bij behoefte dan ook gerust contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz)

Lees meer