Home / Nieuws / NOW 3.0

NOW 3.0

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3.0 is inmiddels een feit. De NOW 3.0 kent meerdere tijdvakken en de voorwaarden zijn ietwat veranderd.
Het eerste tijdvak, 1 oktober tot en met 31 december 2020, kan vanaf 16 november 2020 en tot 13 december 2020 aangevraagd worden. Wanneer deze aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt u NOW over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Wanneer de aanvraag is toegekend wordt er in 3 termijnen een voorschot van 80% ontvangen. Voor het tweede tijdvak van de NOW 3.0 loopt de aanvraagperiode van 15 februari tot en met 14 maart 2021. Het derde tijdvak kan worden aangevraagd van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Wanneer er voor alle drie de tijdvakken een subsidie wordt ontvangen, dan vindt de vaststelling voor alle drie de tijdvakken plaats vanaf 1 september 2021. Echter, dient voor ieder tijdvak een aparte aanvraag tot vaststelling worden gedaan. Hoe dit in zijn werk gaat wordt later bekend gemaakt.

De voorwaarden waaraan voldaan dient te worden bij de NOW 3.0 zijn de volgende:
– Minimaal 20% omzetverlies verwachten gedurende 3 maanden tussen oktober en eind december 2020. In de volgende tijdvakken gaat het om een omzetverlies van minimaal
30%.
– De aanvrager betaalt zijn werknemers 100% door.
– De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
– De aanvrager is verplicht werknemers te informeren over de toekenning van een aanvraag.
– De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964.
– Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen.
– Het bedrijf mag over de periode 2020 t/m aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winst en/of bonussen uitkeren aan de aandeelhouders, bestuurder en/of directie. Let
op! Dit geldt alleen wanner het voorschot € 100.000 of meer bedraagt of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer bedraagt.
– Subsidie die wordt ontvangen voor werknemers die om bedrijfseconomische redenen zijn ontslagen dienen voor 100% terugbetaald te worden.

Gerelateerde artikelen

Update: coronamaatregelen en -pakketten

Lees meer