Home / Nieuws / Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz)

Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz)

Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) 2018 ingevoerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat is er nieuw?

1 juli 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) 2018 ingegaan. Graag brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Een cliëntenraad moet volgens de vernieuwde wet worden ingevoerd in de volgende gevallen:

Nieuw is het recht op inspraak voor instellingen waar mensen langdurig verblijven. Dit houdt in dat cliënten én vertegenwoordigers inspraak moeten krijgen over zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven. Daarbij moet de zorginstelling altijd terugkoppelen aan haar cliënten/ vertegenwoordigers wat er gedaan wordt met de uitkomsten.

Hierin wordt onder andere het volgende geregeld:

De nieuwe wet heeft hulp en ondersteuning voor de cliëntenraad geregeld. De instelling moet scholing, onafhankelijke ondersteuning, gebruik van voorzieningen en communicatie faciliteren (zoals het contact van cliëntenraad met de achterban en het verspreiden van vacatures voor de raad).

Het verzwaard adviesrecht voor cliëntenraden is vervangen door instemmingsrecht. Dit betekent dat cliëntenraden moeten instemmen met voorgenomen besluiten van zorgaanbieders, voordat zij deze kunnen uitvoeren.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd gaat toezicht houden op de naleving van de wet. In de bijlage vindt u informatie die de nieuwe wet verder toelicht. Op de site van LOC cliëntenraden kunt u bovendien meer informatie vinden, zoals model- reglementen de cliëntenraden, een stappenplan om aan de slag te gaan met de Wmcz 2018 en additionele documenten. (https://www.clientenraad.nl/modellen/ ).

Indien u graag de reader ‘Basisinformatie medezeggenschap’ wilt ontvangen, kunt u deze zonder kosten opvragen via nlevels@vandaag.nu.

Gerelateerde artikelen

Arbeidsrechtelijke maatregelen coronavirus

Lees meer