Home / Nieuws / Nieuwe steunregeling TVL (opvolger TOGS)

Nieuwe steunregeling TVL (opvolger TOGS)

De 2e fase van de extra-coronmaatregelen bevat één nieuwe steunregeling, de TVL. Dit is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb en bedraat maximaal € 50.000 over 4 maanden.

Tot € 50.000 compensatie voor vaste lasten

 

Fase twee van de extra corona-steunmaatregelen bevat één echt nieuwe steunregeling, de TVL (voluit: regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb). Gisteren is bepaald dat het maximum bedrag niet € 20.000,- maar € 50.000,- over 4 maanden is.

De vier belangrijkste punten van de TVL-regeling zijn:

1. Welke steun biedt de TVL-regeling?

Veel bedrijven hebben grote moeite om hun vaste lasten te betalen, vanwege omzetverlies door de coronacrisis. De TVL biedt hen een tegemoetkoming, bedoeld voor vaste kosten als huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen dus buiten de TVL, maar daarvoor kan een aanvullend beroep worden gedaan op de NOW-subsidie.

2. Voor wie geldt de TVL-regeling?

De regeling geldt alleen voor mkb’s in sectoren die het hardst worden geraakt door de coronacrisis. Het gaat daarbij om dezelfde sectoren die zijn aangewezen voor de TOGS (de steunregeling met de 4.000 euro voor onder andere ondernemers uit de horeca-, recreatie- en evenementensector).

3. Hoeveel bedraagt de TVL-subsidie?

De TVL-tegemoetkoming bedraagt maximaal 50.000 euro per vier maanden (van 1 juni tot en met 30 september). Het exacte steunbedrag hangt af van de bedrijfsomvang, de vaste kosten, en het omzetverlies (dat moet minstens 30% zijn). De berekeningssystematiek moet nog nader worden uitgewerkt per sector.

4. Aanvragen van de TVL-steun: waar en wanneer?

De TVL-subsidie kan worden aangevraagd ‘vanaf medio juni’, zo is het plan. Het aanvraagloket komt bij RVO (er is al een pagina met voorlopige informatie). De eerdere TOGS-subsidie is overigens nog aan te vragen tot 26 juni.

Gerelateerde artikelen

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Lees meer