Home / Nieuws / Machtiging belastingadviseur/ boekhouder intrekken en bekijken

Machtiging belastingadviseur/ boekhouder intrekken en bekijken

Indien je voor je belastingzaken een adviseur/boekhouder (oftewel: intermediair) gemachtigd hebt om digitale gegevens van jou te ontvangen via de Belastingdienst, is het vanaf 1 augustus 2023 mogelijk om jouw geregistreerde machtigingen zelf in te zien of eventueel in te trekken.

Voordat de Belastingdienst digitale gegevens mag verstrekken aan een intermediair, dient hiervoor een akkoord gegeven te worden door de desbetreffende belastingplichtige. Deze ontvangt hierover een aantal brieven die doorgestuurd moeten worden naar de intermediair, zodat de machtigingen ‘geactiveerd’ kunnen worden.

In de eerder genoemde brieven stonden ook intrekkingscodes, die de belastingplichtige nodig had om de machtigingen in te kunnen trekken. Vaak werden deze brieven echter niet bewaard, en had de belastingplichtige dus niet de mogelijkheid om zelf de machtigingen in te trekken (hiervoor moest contact opgenomen worden met de vorige intermediair).

Sinds 1 augustus j.l. heeft Logius het Machtigingenregister gelanceerd. Hiermee kan de belastingplichtige via DigiD inloggen, en precies zien welke machtiging bij welke intermediair geregistreerd staat. Tevens kan de belastingplichtige via dit register op eigen initiatief machtigingen intrekken.

Gerelateerde artikelen

Subsidieregeling praktijkleren

Lees meer

Subsidiepot voor elektrische bestelauto’s in 2023 is leeg

Lees meer

AO/IC-regeling voor Wlz-aanbieders

Lees meer