Home / Nieuws / Loket NOW 6 opent!

Loket NOW 6 opent!

De zesde aanvraagperiode van de NOW is van maandag 26 juli t/m donderdag 30 september 2021 geopend. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juli, augustus en september 2021 aanvragen.

De voorwaarde met betrekking tot het omzetverlies is dat er minimaal 20% omzetverlies moet zijn geleden. Het maximale omzetverlies is in deze aanvraagperiode begrensd op 80%. Dit betekent dat wanneer men meer dan 80% aan omzetverlies verwacht of er daadwerkelijk meer dan 80% omzetverlies wordt geleden het niet mogelijk is om het deel dat meer dan 80% is op voeren. Bij het voorschot én de uiteindelijke berekening van de NOW wordt uitgegaan van maximaal 80% omzetverlies.

Het vergoedingspercentage van de NOW 6 blijft 85% van de loonsom van februari 2021, waarbij er 40% wordt opgeteld om extra kosten te compenseren. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het percentage omzetverlies. Wanneer het percentage omzetverlies tussen de 20 procent en 80 procent zit verandert er niets in vergelijking met voorgaande NOW-regelingen.

De referentiemaand van de NOW periode is eveneens gewijzigd. Voor de zesde periode geldt februari 2021 als referentiemaand, terwijl dit voor de vijfde NOW periode de maand juni 2020 was. Het voorschot van 80% wordt eerst in drie termijnen uitbetaald door het UWV. Vanaf 1 juni 2022 is het mogelijk om een aanvraag voor de definitieve berekening in te dienen. De definitieve berekening kan leiden tot een (gedeeltelijk) terugbetaling of een nog te ontvangen bedrag.

Gerelateerde artikelen

Steun- en herstelpakket wordt niet verlengd

Lees meer

TVL telt niet als omzet voor NOW vanaf 3e aanvraagperiode

Lees meer

Herzieningsverzoek hoofdactiviteit TVL mogelijk

Lees meer