Home / Nieuws / Laatste tijdvak aanvragen SLIM-subsidie 2022 komt eraan!

Laatste tijdvak aanvragen SLIM-subsidie 2022 komt eraan!

In september 2022 zal er weer een nieuwe aanvraagronde openen voor de zogenaamde SLIM-subsidie, de Stimuleringsregeling Voor Leren en Ontwikkelen. Hierbij kan er maar liefst 60%-80% subsidie worden verkregen door MKB-ondernemingen die een bijdrage leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO).

Per projectaanvraag kan maximaal €25.000 subsidie aangevraagd worden en wordt in het kleinbedrijf 80% van de projectkosten en in het middenbedrijf 60% van de projectkosten vergoed. Concreet kan de subsidie onder andere worden ingezet voor:

– Het onderzoeken van de scholings- en opleidingsbehoeften in je onderneming;
– Het verkrijgen van (individuele) loopbaan- en ontwikkeladviezen voor je werknemers;
– Voor hulp bij het invoeren of ontwikkelen van een methode waardoor jouw werknemers hun kennis, vaardigheden en beroepshouding blijven ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld ‘training on the job’, taakroulatie of mentorschap); en
– Voor het aanbieden van een praktijkleerplaats (voor een mbo-beroepsopleiding in de derde leerweg).

De subsidiabele kosten bestaan uit externe kosten voor bijvoorbeeld een loopbaanpsycholoog, HR-adviseur. Ook de directe loonkosten van eigen medewerkers binnen het project zijn subsidiabel.

Vanaf 1 september tot en met 30 september 2022 kan een aanvraag worden ingediend. Zoals nu bekend openen er ook volgend jaar twee tijdvakken voor een aanvraag van MKB-bedrijven, waarvan het eerste aanvraagtijdvak 1 tot en met 31 maart 2023 open zal gaan.

Heeft u vragen over de SLIM- subsidie of wilt u ondersteuning bij het bedenken c.q. schrijven van de projectaanvraag? Neem gerust contact met mij op!

Gerelateerde artikelen

Voorlopige en definitieve aanslagen lopen vertraging op

Lees meer

Ruim € 31.000 voor het Ronald McDonald Kinderfonds

Lees meer

Inwerkingtreding Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Lees meer